Vláčkem na houby

29.9.2016 v 12.34

Na konci září jsme jeli objevovat krásy podzimního lesa. :) Přestože hub jsme mnoho nenašli, užili jsme si cestování vláčkem do Sádku u Žatce a zpět, zazpívali jsme si, rozhlédli se po krajině, děti si vyzkoušely výtvarnou techniku zvanou frotáž a vyrobily si koláže z přírodnin.

Dopoledne plné sportu

27.9.2016 v 11.42

V září jsme se opět zúčastnili sportovního dopoledne na stadionu Mládí, kde si děti na mnoha stanovištích vyzkoušely své dovednosti a za splněné úkoly si odnesly malé odměny. :) Sportovní dopoledne pro školky a školy připravil Městský úřad Žatec.

Dopravní hřiště

19.9.2016 v 12.30

19. září 2016 jsme navštívili dopravní hřiště u řeky Ohře. Tento výlet jsme mohli uskutečnit díky panu Janoušovi, který nám zajistil zdarma autobusovou dopravu a dokonce nás osobně přivezl a odvezl. Silniční pravidla dětem přiblížil pan Bc. František Krýsl. Děti si vyzkoušely jízdu na silnici, použití dopravních značek a přechodů. Cyklistice ZDAR NAZDAR :) .

14.9.2016 v 9.10

Vážení rodiče

Dne 15.9.2016 OD 15:00hod.

se koná

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

spojená s ukázkou logopedického počítačového programu Symwriter určeného  na podporu rozvoje řeči

Budeme moc rádi když přijdete v hojném počtu :) , čeká na vás příjemné posezení u kávičky či čaje, můžete si v klidu prohlédnout prostory mateřské školy a odpočinout si u nás :)

 

Poggy na návštěvě ve školce

13.9.2016 v 9.25

Náš psí kamarád Poggy nás přišel navštívit do MŠ v měsíci září. Předvedl nám staré i nové kousky, se všemi se pomazlil a připravil nám tak překrásné dopoledne :) . Již teď se těšíme na jeho další návštěvu.


Výstavy

v 9.13

V měsíci září proběhly v městě Žatec již dvě výstavy. Jedna byla věnovaná sukulentům, kde si děti prohlédly kaktusy všech velikostí a barev. Druhá výstava byla věnovaná králíkům, holubům a jinému živočišstvu :) . Obě výstavy byly krásně připravené a děti si je moc užily.

Zahájení školního roku 2016/2017 ve Specince :)

1.9.2016 v 11.02

15.7.2016 v 8.20

 

Krásné prázdniny přejeme všem a už teď se na Vás těšíme ve školním roce 2016-2017

PODĚKOVÁNÍ

14.7.2016 v 9.18

Děkujeme:

MěÚ Žatec i komunitnímu plánu sociálních služeb města Žatec

Našim sponzorům – firmám Izos a Koito, Uhelné sklady Coufal, s.r.o., dále OZ Brázda

dále pak sponzorům: paní Lence Vostřelové, paní notářce JUDr. Demutové, Zahradnictví Cinke, panu Lindnerovi z Barevného ráje, paní Králové – prodejna Semen a také Fotostudiu spoušť Žatec

Děkujeme také všem čtenářům – Celé Česko čte dětem

Naše díky dále patří:

Hnidzíkovi – darování sazenic rajčat, dárky odevzdané v útulku Jimlín, svítidla

Jíravovi – dárky odevzdané do útulku Jimlín

Neubauer – instalace tiskárny

Makarová – darování hraček

Doubravová – koloběžky, tříkolky a další materiál

Palkovičová - dárky odevzdané do útulku Jimlín

Kabátová – ošacení a obuv pro sbírku Diakonie Broumov

Šedivý – ošacení a obuv pro sbírku Diakonie Broumov

Polcrová – darování látek


Děkujeme všem dalším, kteří s námi spolupracují a podporují naše úsilí :) DĚKUJEME

Ozdravný pobyt

11.7.2016 v 11.32

I tento rok jsme pořádali ozdravný pobyt, který se konal od 27. černa do 1. července. Pobytu se zúčastnilo 22 dětí a 6 dospělých jako doprovod. Všichni účastníci byli ubytováni v chatě Emilovna v překrásném prostředí křivoklátských lesů. Byl to týden plný zážitků s velmi bohatým programem.

Děti se seznámily s panem lesníkem, který jim při vycházce velice poutavě vyprávěl o lese a zvířatech v něm žijících, pomocí vábniček předvedl zvuky různých zvířat a nakonec si s nimi zahrál v lese hru „Na srnku a ryse“. Hradem Křivoklát nás provedla princezna ve středověkých šatech, v Informačním a vzdělávacím středisku Lesů ČR Křivoklát pak děti shlédly interaktivní výstavu Náš les a odnesly si vlastnoručně  vyrobené krmítko pro ptáky, které si umístíme na zahradu MŠ.

Po řece Berounce, krajinou Oty Pavla, nás svezl převozník z branovského Luhu. U rybníka si děti vyzkoušely rybolov. Mnohým z nich se opravdu podařilo vytáhnout svoji první rybku, ale potom jsme ji opět pustili na svobodu. V lese děti stavěly domečky pro skřítky, zúčastnily se sportovní olympiády, při které si například i vystřelily z luku, jindy si malovaly na trička, které si na památku odvezly či se proháněly na kolech na přilehlém hřišti. Byl to opravdu týden nabitý zážitky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Lesní správě Křivoklát za krásné ubytování, dobré jídlo a velice příjemnému kolektivu výše uváděného IVS Lesů ČR Křivoklát za výukové programy, které zdarma dětem poskytly.