Dílničky Staré papírny

24.4.2024 v 10.47

V úterý 23.4.2024 jsme opět navštívili tvořivé dílny ve Starých papírnách. Tentokrát jsme vyráběli na téma Den Země.


Připomenutí zápisů do ZŠ

16.4.2024 v 13.04

Připomenutí zápisů do ZŠ v Žatci

Zápisy budou probíhat ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2024 od 13,00 – 17,00 hod.

 

Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2018 včetně, týká se i dětí s odloženou školní docházkou.

Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.

Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku, musí znovu k zápisu.

Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost si školu pro své dítě vybrat, avšak s přihlédnutím ke kapacitě daných škol. Vhodné je pak informovat spádovou školu, že Vaše dítě nastoupí jinam.

Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte!

 

Čtenářský klubík

v 11.03

V pondělí 15.4.2024 jsme s předškoláky navštívili opět knihovnu, kde nás čekala pohádka Polínkovo muzeum a vykreslování obrázku.

Jízda na koních

10.4.2024 v 4.08

V úterý 9.4.2024 proběhla první jarní jízda na koni. Děti mají koníky moc rády a vždy si relaxační jízdu velice užívají.


Divadlo Spejbla a Hurvínka+plavba lodí

8.4.2024 v 4.59

V pátek 5. 4. 2024 jsme jeli do Prahy. Nejdříve jsme navštívili divadlo Spejbla a Hurvínka, kde nám zahráli pohádku „Cesta do Tramtárie“. Potom nás čekal přesun autobusem a procházka na Letnou do parku, kde jsme si pohráli na tamním hřišti. Poté jsme sešli k Vltavě a plavili se  lodí. Bylo krásné počasí, výlet se vydařil a moc jsme si ho užili :) .


Hledání povelikonočního zajíčka

3.4.2024 v 3.57

V úterý 2.4.2024 k nám do školky přiskákal Velikonoční zajíček. Na zahradě nám připravil několik úkolů – vázání mašliček na totem a tanec kolem něj, slalom s vajíčkem, vykreslování velikonočního obrázku a přiřazování barevných velikonočních vajíček do košíčků. Posledním úkolem bylo najít na zahradě perníček, na kterém si děti později pochutnaly.


Den autismu

v 3.50

I naše mateřská škola Speciální „Specinka“ Žatec podpořila světový den autismu, který se konal 2.4.2024. Modrá barva, jakožto barva symbolizující porozumění a schopnost navzájem se poznávat a komunikovat.


Dílničky Staré papírny

28.3.2024 v 11.55

Ve čtvrtek 28.3.2024 jsme opět s dětmi navštívili Staré papírny – tentokrát jsme vyráběli na téma Velikonoce.


Prodej mezi vraty

27.3.2024 v 6.14

25.3.- 26.3.2024 jsme pořádali tradiční akci „prodej Mezi vraty“, kde děti celý den nabízely výrobky které samy, či s dopomocí rodičů a pedagogů vytvořily na předvelikonočních dílnách. K zakoupení byly různé keramické výrobky, osení, kraslice, zápichy, perníčky a spousty dalších výrobků. Kolemjdoucí, ale i rodiče měli o výrobky velký zájem a tak se akce velmi vydařila. Děti se střídaly v prodeji a zkoušely si být „prodavačem“. Všem mockrát děkujeme za podporu a přejeme krásné Velikonoce.


Rozloučení se se zimou, přivítání jara a oslava dne vody

22.3.2024 v 12.04

V pátek 22.3.2024 jsme si s dětmi užili dopoledne na zahrádce. Rozloučili jsme se se zimou – spálili jsme na ohni naší vyrobenou Moranu a přivítali jsme tak jaro, také jsme oslavili Den vody. Po přivítání a básničkách jsme se vydali plnit úkoly. Například jsme skákali jako žába, chytali ryby, čistili rybník, seli osení a vykreslovali obrázek s vodní tématikou. Za odměnu jsme si opekli a pouchutnali si na buřtíku s kečupem :) .