PODĚKOVÁNÍ

14.7.2017 v 11.51

Mateřská školka speciální touto cestou děkuje rodičům, sponzorům a všem kdo nás podporovali ve školním roce 2016/17. Přejeme Všem pohodové prožití prázdnin a dovolených a budeme se těšit na případnou další spolupráci ve školním roce 2017/18.

Poděkování za dar

4.7.2017 v 9.03

Mateřská škola speciální v Žatci tímto mnohokrát děkuje společnosti Barclays Services Limited, která nám věnovala šest sedacích vaků Fatboy. Děti si vaky okamžitě oblíbily a plně je využívají pro pohodlnou relaxaci i aktivní hry, dle svých individuálních možností. Vaky využíváme nejen na školní zahradě, ale nedávno s námi dva z nich putovaly i na ozdravný pobyt na Křivoklátsko. Děkujeme :) !


Školka v přírodě

v 8.12

Školka v přírodě

26.6.2017  odjely naše děti spolu s učiteli a asistenty do chaty Emilovny, aby strávily pět dní uprostřed Křivoklátských lesů. Během pobytu zažily spoustu zajímavých a akčních událostí. Postavily domečky pro lesní skřítky a byly za to tajemně odměněny. Své znalosti a dovednosti dokázaly předvést na Lesní olympiádě. Večer někteří vyrazili na ryby, nebo se projížděli na kole. Děti také prozkoumaly okolní les, kde objevily spoustu lesních jahod, na kterých si velmi pochutnaly. S panem lesníkem, z jehož vyprávění se dozvěděly zajímavosti ze života lesních zvířat, hledaly jelení a srnčí parohy. Své znalosti si ještě rozšířily při návštěvě Informačního a vzdělávacího střediska LS Křivoklát, kde se zapojily do interaktivní výstavy Les kolem nás. Při prohlídce hradu Křivoklátu děti poznávaly, jak žili lidé v dávných dobách.Během túry po poznávací stezce si s nadšením pohrály na několika lesních hřištích. Aby poznaly malebnou řeku Berounku, navštívily převozníka, se kterým během plavby pozorovaly volně žijící nutrie. Když přišel silný déšť, zahrály si děti společně s učiteli improvizované divadlo, u kterého se všichni velmi pobavili. Každý den byl ukončen Večerním kruhem, který probíhal u ohně. Děti si zde shrnuly své celodenní zážitky. Na závěr pobytu ve školce v přírodě si všichni zazpívali u ohně a opekli si buřty. Domů si děti  i dospělí přivezli nejen diplomy ale i krásné vzpomínky.

K500

27.6.2017 v 16.58

V úterý 27.6. jsme se zúčastnili akce u vojenského klubu K500. Toto dopoledne se děti mohly seznámit s prací vojáků, policie, záchranné služby a požárníků … Děti měly možnost se seznámit s vybavením a prací těchto složek.


Bivakování

24.6.2017 v 10.49

Bivakování

V pátek 23.6. 2017, po Zahradní slavnosti, se v 18 hodin sešly  děti, které se rozhodly, že budou bivakovat ve své školce.

Každý si přinesl  svačinku a věci potřebné k přespání. Děti nepřišly do školky samy, měly s sebou své oblíbené plyšáky. Večer si hrály na zahradě, k večeři si opékaly buřty, či navzájem ochutnávaly dobroty, které jim přibalily maminky. Když se začalo šeřit, připravily se na bivak. Po večerní hygieně se společně uložily do svých spacáků a dek, odkud poslouchaly napínavé pohádky ze staré knihy, které dětem četla bývalá paní ředitelka Naděžda Štafová. Děti ani nedutaly, když slyšely příběh o starém medvědovi. Po pohádkách se pak domluvily, že kdo je odvážný a bude se mu chtít, může se podívat, jak vypadá naše školní zahrada v noci. Odvážlivci se probudili uprostřed noci a vydali se po chodníčku osvíceném svíčkami, kde potkaly, žabku, berušku,slona, medvěda či krokodýla. Za statečnost doslaly děti  svítivé náramky, z kterých měly velikou radost. A pak se vydaly zpátky „na kutě“. Spaly klidně a tvrdě. Ráno si nadšeně sdělovaly své zážitky. Ten, kdo noc prospal se těší na příště, kdy si určitě nenechá noční stezku  odvahy ujít. Po společné snídani a hraní přišli pro děti jejich rodiče. To bylo radosti a vyprávění!

Zahradní slavnost

23.6.2017 v 16.18

S našimi předškoláčky jsme se rozloučili na Zahradní slavnosti, která se uskutečnila 23.6.2017. Naše zahrádka se tak proměnila v kouzelné místo, kde si děti nejen zasoutěžily po zdařilých vystoupeních, ale také si pohrály, namlsaly a vybraly si dárečky z bohaté tomboly. Nakonec jsme si opekli buřtíky a zdárně zahradní slavnost ukončili, abychom se mohli v MŠ připravit na večerní bivakování.


Medový den

16.6.2017 v 16.07

Ve spolupráci s Českým svazem včelařů jsme společně připravili akci ,, medový den – ukázka ze života včelařů“. Děti shlédly vytáčení medu, který mohly také ochutnat. Sledovali jsme včelky přímo v úlu, seznámili jsme se se včelařským nářadím, vybarvili jsme obrázky ze života včel, vyzkoušeli sbíjení rámečků a další..,


Zahradnictví Cinke

15.6.2017 v 15.57

Děti a kolektiv naší mateřské školy mnohokrát děkují paní Nachtlingerové a zahradnictví Cinke za dar v podobě nádherných afrikánů, které děti dostaly během exkurze v zahradnictví Cinke. Děti měly možnost si prohlédnout prostory zahradnictví. Chod skleníků, druhy rostlin a mnoho dalších zajímavostí. Děkujeme za krásné dopoledne


Návštěva Kadaně

1.6.2017 v 16.36

Krásné počasí nás doprovodilo až do města Kadaně, kam jsme měli naplánovaný výlet na Den dětí.

Celý výlet jsme započali návštěvou muzea čarodějnic, po kterém nás provedla velice hodná čarodějnice Agáta. Děti měly možnost získat výuční list v čarodějnickém oboru v místní čarodějnické škole, která je součástí muzea.  Kromě míchání lektvarů a čarování jsme také viděli oživeného Golema.

Náš výlet pokračoval Katovou uličkou, podhradím na Nábřeží Maxipsa Fíka, které bylo zajímavé i mnoha atrakcemi pro děti. Svačinkou jsme se posilnili ve stínu zahrady Františkánského kláštera, kde jsme obdivovali nejen zvířectvo jako prase kadeřavé, pilné včeličky, koníka, ovce i kozy s přísným kozlem, ale i malebné vinice, kouzelné rybky i relaxační park s fontánkou. Dále jsme pokračovali přes městské Smetanovy sady k vodotryskům na Studentském náměstí, kde jsme si užili osvěžujících vodních radovánek i nanukového překvapení. Ani se nám nechtělo domů J

BUM FEST

31.5.2017 v 17.00

Dne 31.5.2017 probíhal ve Dvoře Svatého Jakuba festival BUM FEST, kterého se zúčastnily domovy pro seniory, školky ze Žatce, další organizace i naše děti.

Na drumbeny jsme předvedli „vrcholnou“ bubenickou show – hudební znázornění zvířat, počasí, rytmizace písně Šrotové blues a tance do rytmu. Návštěvu BUM FESTu jsme využili i k navštívení výstavy tužek sběratele pana Emanuela Petráně.