Drakiáda na Rané

20.10.2016 v 13.44

Ve čtvrtek 20. října jsme se vydali autobusem na kopec Raná, kde jsme si vyzkoušeli podzimní pouštění draků. Výletu se zúčastnili také někteří rodiče a dále žáci Základní školy logopedické v Žatci s paní učitelkou. Počasí nám přálo, na draky se přišlo podívat i sluníčko a přestože vítr příliš nefoukal, s rozeběhem se většině draků podařilo vzlétnout. :)

Vystoupení na Dni seniorů

4.10.2016 v 12.38

V úterý 4. října se předškoláčci vydali do Staré papírny, kde se v rámci Týdne sociálních služeb konal Žatecký den seniorů. Děti návštěvníkům přednesly básničku, zazpívaly oblíbené písničky a zahrály na rytmické nástroje. Za vydařené vystoupení děti dostaly milou odměnu k snědku.

Vláčkem na houby

29.9.2016 v 12.34

Na konci září jsme jeli objevovat krásy podzimního lesa. :) Přestože hub jsme mnoho nenašli, užili jsme si cestování vláčkem do Sádku u Žatce a zpět, zazpívali jsme si, rozhlédli se po krajině, děti si vyzkoušely výtvarnou techniku zvanou frotáž a vyrobily si koláže z přírodnin.

Dopoledne plné sportu

27.9.2016 v 11.42

V září jsme se opět zúčastnili sportovního dopoledne na stadionu Mládí, kde si děti na mnoha stanovištích vyzkoušely své dovednosti a za splněné úkoly si odnesly malé odměny. :) Sportovní dopoledne pro školky a školy připravil Městský úřad Žatec.

Dopravní hřiště

19.9.2016 v 12.30

19. září 2016 jsme navštívili dopravní hřiště u řeky Ohře. Tento výlet jsme mohli uskutečnit díky panu Janoušovi, který nám zajistil zdarma autobusovou dopravu a dokonce nás osobně přivezl a odvezl. Silniční pravidla dětem přiblížil pan Bc. František Krýsl. Děti si vyzkoušely jízdu na silnici, použití dopravních značek a přechodů. Cyklistice ZDAR NAZDAR :) .

14.9.2016 v 9.10

Vážení rodiče

Dne 15.9.2016 OD 15:00hod.

se koná

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

spojená s ukázkou logopedického počítačového programu Symwriter určeného  na podporu rozvoje řeči

Budeme moc rádi když přijdete v hojném počtu :) , čeká na vás příjemné posezení u kávičky či čaje, můžete si v klidu prohlédnout prostory mateřské školy a odpočinout si u nás :)

 

Poggy na návštěvě ve školce

13.9.2016 v 9.25

Náš psí kamarád Poggy nás přišel navštívit do MŠ v měsíci září. Předvedl nám staré i nové kousky, se všemi se pomazlil a připravil nám tak překrásné dopoledne :) . Již teď se těšíme na jeho další návštěvu.


Výstavy

v 9.13

V měsíci září proběhly v městě Žatec již dvě výstavy. Jedna byla věnovaná sukulentům, kde si děti prohlédly kaktusy všech velikostí a barev. Druhá výstava byla věnovaná králíkům, holubům a jinému živočišstvu :) . Obě výstavy byly krásně připravené a děti si je moc užily.

Zahájení školního roku 2016/2017 ve Specince :)

1.9.2016 v 11.02

15.7.2016 v 8.20

 

Krásné prázdniny přejeme všem a už teď se na Vás těšíme ve školním roce 2016-2017