Zahradní slavnost

30.6.2020 v 11.18

Ke konci školního roku 2019/2020, dne 26.6.2020 se v naší Mateřské škole konala tradiční „Zahradní slavnost“ s bohatým programem. Nejprve jsme shlédli vystoupení nejrychlejšího iluzionisty v ČR Davida Kozloka, který do svého představení zapojil i naše děti, a tak se i ony staly na chvíli kouzelníky. Poté následovala jednotlivá vystoupení všech tříd. Sluníčka si připravila jogínské vystoupení Pozdrav Slunci, třída Broučků a Koťátek nám zatančila, Berušky se představily v pohádce O třech prasátkách a Myšky předvedly dětskou hru Ram Sam Sam. Následovalo pasování budoucích školáčků, kteří obdrželi nejen krásné šerpy, ale také knížky „Veselí prvnáčci“, které si již brzy sami přečtou, CD s fotoarchivem z jejich celé docházky do Specinky a krásné další dárečky, které nám darovalo Infocentrum Žatec, za což jim mnohokrát děkujeme. Po „rychlošpuntovém přípitku“ následovalo veselé soutěžení na naší školní zahradě, kde děti za splnění úkolů na několika stanovištích dostávaly knoflíky, za které si v tombole nakoupily hračky dle svého výběru. Během celé slavnosti bylo týmem školní jídelny připraveno pestré a chutné pohoštění pro děti i pro všechny hosty. Před koncem slavnosti jsme si všichni opekli buřtíky na ohni a zakončili tak krásně prožité dopoledne. Ještě jednou děkujeme všem za spolupráci i jakoukoliv podobu podpory Mateřské školy speciální v Žatci :) .


Dárky od pana Radka Hoffmanna

25.6.2020 v 11.35

Tímto mnohokrát děkujeme panu Radkovi Hoffmannovi, který dnes přinesl dětem do školky mnoho dárečků. Krásné panenky, dětské taštičky, autíčka, kabelky pro děti a bryndáčky, které můžeme použít pro skoro živá miminka nebo i pro některé naše děti v MŠ při nácviku samostatného stravování. Děti byly z překvapení očividně nadšené, hned si začaly hrát a byla vidět jejich veliká radost :) .


Bivakování zrušeno

22.6.2020 v 11.50

Z důvodu mimořádného opatření MZČR ze dne 19. 6. 2020 (mj. zakazující pořádání vícedenních akcí školami pro děti v MŠ).

je Bivakování v MŠS 26.6.2020 zrušeno.

Bude-li možnost a zájem proběhne Bivakování v MŠS v náhradním termínu 10.7.2020

(bližší informace budou upřesněny)

Mimořádné opatření omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.6. do 26.6.2020

 

 

 

Pohádkový les Bílina

19.6.2020 v 16.09

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 jsme s dětmi navštívili pohádkový les v Bílině. Viděli jsme několik pohádkových postav, děti si pohrály na hřišti a v bludišti. Výlet se moc povedl a užili jsme si pěkný den v přírodě :) . Opět děkujeme Komunitnímu plánování města Žatec za finanční podporu.


Karlovy Vary

16.6.2020 v 4.49

V pátek 12.6.2020 jsme jeli autobusem na celodenní výlet do Karlových Varů. Prošli jsme celou kolonádou a ochutnali prameny, viděli jsme vřídla, vyjeli jsme lanovkou na rozhlednu Diana, kde jsme měli rozhled na celé Karlovy Vary, navštívili jsme Motýlí dům a přilehlou mini ZOO, poté jsme sešli lesem zpět do města, kde na nás čekal autobus. Počasí se nám krásně vydařilo a výlet jsme si moc užili :) . Děkujeme Komunitnímu plánování při městě Žatec za finanční spoluúčast na tomto výletu.


Výlet Karlovy Vary

11.6.2020 v 11.37

V pátek 12. 6. 2020 se koná výlet do Karlových Varů

Odjezd od školky 8:00 hod.

Návrat ke školce cca 16:00 hod.

Den dětí v přírodě

2.6.2020 v 5.25

V pondělí 1.6.2020 jsme s dětmi prožili Den dětí v lese u Holedeče, kde jsme si prošli Hopíkovu naučnou stezku. Po cestě lesem jsme se mimo jiné dozvěděli, jak dlouho trvá rozklad různých materiálů v přírodě, viděli jsme domečky pro hmyz z kmenů stromů, skládali jsme dřevěný obrázek veverky. Z obrázků umístěných na stromech jsme zjistili, jaké zvířátka zde žijí a dívali jsme se jestli některé nezahlédneme. Cestou si děti také pohrály na různých dřevěných herních prvcích. Během cesty jsme na odpočívadlech několikrát posvačili nebo jsme se osvěžili nanukem a na konci cesty si odpočinuli v altánu. Tam děti měly možnost pohoupat se na houpačkách  a pohrát si. Zde jsme si také na ohni opekli buřtíky. Poté děti hledaly poklad, který skrýval v královské truhle omalovánky, pastelky, frkačky, náramky se zvířátky a cukrovinky pro každé dítě. Velkou část bohatství jsme získali od Turistického informačního centra Žatec, které nás opakovaně touto cestou podpořilo, za což jim mnohokrát děkujeme. Jako překvapení na závěr k nám přijel „Voják Honza“ ve vojenském gazdíku – jemuž touto cestou také mnohokrát děkujeme. Ukázal dětem různé předměty, které používají vojáci, děti si také mohly prohlédnout auto a posadit se do něj. Počasí se nám vydařilo a obohacení o nové zážitky jsme se opět vrátili do školky :) .


Dopravní hřiště

29.5.2020 v 11.02

V pátek 29.5.2020 jsme se s dětmi vydali na dopravní hřiště v Žatci. Děti si přivezly kola, koloběžky, odstrkávadla, samozřejmostí byla také helma. Zakončili jsme tak měsíc květen, který se celý nesl v duchu dopravy, zopakovali jsme si dopravní značky, pravidla silničního provozu, nakonec si děti zajezdily slalom, dostaly odměnu a diplom za bezpečnost a zručnost na kole :) . Mnohokrát děkujeme panu Janoušovi, který nám hřiště půjčil a umožnil tak dětem zajezdit si na skoro opravdové silnici :) .


Aktuality v souvislosti s OČR

28.5.2020 v 13.04

CO SE MĚNÍ

VÝKAZ PÉČE

Na výkazu péče, který získáte webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června.

DŮVODY PRO POBÍRÁNÍ OŠETŘOVNÉHO

  • ohrožení zdraví dítěte
  • ohrožení zdraví jiných osob,které žijí sdítětem v domácnosti
  • výrazné omezení kapacity výchovného zařízení
  • nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení
  • výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení
  • jiný závažný důvod

Celý článek zde:

http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/zajimavosti/92091-narok-na-osetrovne-prodlouzen-do-30-cervna-co-se-ne-meni-5-nejdulezitejsich-otazek-a-odpovedi

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

TZ_Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020

Nový tiskopis OČR

Na více informací se můžete zeptat zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/louny#obsah

Přerušení provozu MŠS v době letních prázdnin

26.5.2020 v 12.56