MŠS přeje krásné léto

12.7.2018 v 7.08

Provoz MŠS končí 16.7.2018. Těšíme se na vás v novém školním roce a přejeme krásné léto a prázdniny :) .


Ohlédnutí za školním rokem v Mateřské škole speciální

v 7.05

Rok se s rokem sešel a opět tu máme závěr školního roku, dovolte, abychom shrnuli, co zajímavého se v Mateřské škole speciální událo.

Na podzim jsme si užili výlet vlakem na houby a na zámek Krásný Dvůr. Na kopci Ranná u Loun jsme pouštěly draky. Ve školce proběhla tvořivá dílna, kde jsme společně s rodiči dlabali dýně. Děti se zúčastnily předplaveckého výcviku.

V zimě jsme navštívili zahradnictví Cinke, kde jsme nahlédli do zimního provozu zahradnictví. Ve školce děti navštívil Mikuláš, čert a anděl a odměnil je za dobré chování. Děti vyráběly společně s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky na vánočních dílnách výrobky, které jsme prodávali na Adventních trzích na žateckém náměstí, kde děti také zazpívaly. Ve školce jsme si ozdobili vánoční strom a připomněli si některé zvyky a tradice při Vánoční slavnosti. Děti potěšily svým vystoupením klienty Denního stacionáře v Libočanech. Ve školce jsme si užili masopustního veselí a prošli jsme městem s masopustním průvodem. Během zimních měsíců děti navštěvovaly solnou jeskyni v Podbořanech.

Jaro u nás začalo o něco dříve tvořivou dílnou pro rodiče, kde jsme vyráběli keramiku a velikonoční věnce. Výrobky jsme před Velikonoci prodávali během tradiční akce Prodej mezi vraty. Navštívili jsme Divadlo Spejbla a Hurvínka, Matějskou pouť a potěšili se s čerstvě narozenými kůzlaty na farmě v Perči. Ve školce nás navštívil kouzelník Valdini, divadlo Šikulka a divadlo Letadlo, zúčastnili jsme se Dne Země a Dne vody na SZeŠ v Žatci. Na školní zahradě jsme uspořádali slavnost Otevírání zahrádky a Čarodějnický rej. Navštívili jsme Zoopark Chomutov a Archeoskanzen  Březno u Loun. Dětský den jsme strávili v Kadani v Muzeu čarodějnic a na Nábřeží Maxipsa Fíka.

Léto u nás tradičně začíná výletem za pohádkou na Zámek Nový Hrad v Jimlíně, kde jsme shlédli pohádku Pasáček vepřů a prohlédli si zámek. Také jsme navštívili útulek pro psy a kočky a donesli opuštěným zvířatům něco na zub. Děti vystoupily na akci Radost bez hranic v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kamarád – LORM v Žatci, kde zacvičily jógovou sestavu cviků. Pro rodiče a všechny příznivce Mateřské školy speciální pořádáme každý rok závěrečnou Zahradní slavnost, kde děti předvedou svá vystoupení, šerpují se prvňáčci a soutěží se v různých zábavných disciplínách. Školu v přírodě jsme si tento rok užili v lesích v Lomech u Konstantinových lázní, kde jsme sbírali lesní plody, chodili na túry a večer pálili ohně.

Během roku, děti v Mateřské škole speciální, navštěvovala “pohádková babička” v rámci projektu Celé Česko čte dětem, za což jí mnohokrát děkujeme. Po celý rok k nám jezdili také poníci, na kterých se děti mohly povozit, vodit je po zahradě a dozvěděly se mnoho informací, jak se o poníka starat. Předškolní děti absolvovaly Metodu dobrého startu, jejímž cílem je zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení. Děti se mohly také zúčastnit pravidelných masáží dětí a kojenců, které mají pozitivní účinky na svalstvo, jeho zpevnění i uvolnění, koordinaci pohybů a rozvoj motoriky.

Všem přejeme krásné léto, načerpání nových sil a v příštím roce se budeme opět těšit. Velký dík patří Městu Žatec a Komunitnímu plánu města Žatec, z jejichž projektů můžeme čerpat finanční prostředky. Děkujeme také všem sponzorům a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalším roce.


 

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

2.7.2018 v 7.17

Poslední týden v červnu jsme s dětmi vyjely do školky v přírodě, do krásného prostředí u Konstantinových lázní – Lomy. S dětmi jsme nejčastěji trávily den v lese, na vycházkách a prozkoumáváním okolí. Chodili jsme na túry,  sbírali lesní plody a větve na každodenní večerní oheň, navštívily jsme rozhlednu Švamberk a zvířátka v zoo. Týden nám utekl jako voda, ale moc jsme si ho užili :) .


Vojenská přehlídka K500

28.6.2018 v 7.30

Dne 26. 6. 2018 prožily děti z MŠ pěkné chvíle v prostorách vojenského areálu v Žatci s názvem K500. Děti si mohly prohlédnout veškeré vybavení jak armády, tak i policie, rychlé záchranné služby, tak i myslivosti. Akce byla provázena různými doprovodnými programy s animací pohádkových postav. Dětem se připravený program velice líbil.

 

 

Zahradní slavnost – Závěr školního roku

26.6.2018 v 11.11

V pátek 22. 6. 2018 se konala v MŠ speciální, Žatec tradiční závěrečná Zahradní slavnost. Akci zahájilo vystoupení ZUŠ Žatec, které díky 19 mladým umělcům bylo velmi pestré a rozproudilo celé obecenstvo.  Poté následovalo vystoupení jednotlivých tříd MŠ.  Měli jsme možnost shlédnout pohádky, cyklus básniček a písničku s tancem.  Následovalo šerpování budoucích školáků, při kterém děti dostaly také fotky z průběhu svého života v MŠ a knihu, kterou si jistě už brzy samy přečtou. Děti, které se školkou loučily také symbolicky ponechaly na památku svůj otisk na zdi vzpomínek.  Na zahradě pak děti plnily úkoly na připravených stanovištích. Odměnou jim byly knoflíky, které v bohaté tombole vyměnily za věcné ceny.  Závěr slavnosti byl věnovaný opékání špekáčků a volné zábavě.  Po celou dobu slavnosti bylo připraveno různé pohoštění a panovala pohodová atmosféra.  Mnohokrát touto cestou děkujeme Městu Žatec, sponzorům a všem lidem, kteří naši školku podporují a spolupracují s námi.

 

 

 

 

Závěrečné ponyhrátky

v 10.13

Dne 21.6.2018 proběhly závěrečné Ponyhrátky s různými úkoly, které děti plnily při jízdě na poníkovi, co se během školního roku naučily. Vyzkoušeli si obratnost a zdatnost z koňského hřbetu a  užívaly si krásné chvíle s koníkem. Závěrem této akce dostaly děti diplomy a flopy, z kterých měly velikou radost. Tímto bychom chtěli ještě jednou mnohokrát poděkovat hřebčínu „Magic Star“, díky kterému měly děti možnost prožívat  po celý školní rok krásné chvíle s tímto zvířetem. V případě zájmu o soukromou projížďku kontaktujte paní Horáčkovou na telefonním čísle  723054328, email: jana.apolly@gmail.com.


 

 

 

 

 

Výlet na zámek Jimlín

v 9.56

Dne 20.6.2018 se konal výlet na zámek Jimlín s divadelním představením. Výlet byl spojen s návštěvou psího útulku, kde měly děti možnost vidět opuštěné psy a kočky. Dětem se akce velice líbila, užily si i volnou zábavu v přírodním terénu (v parku).Hasičský den v Žatci

20.6.2018 v 4.58

20. 6. 2018 jsme s dětmi navštívili den otevřených dveří u hasičů v Žatci. Hasiči nám ukázali jejich auta, vybavení, které musí mít, viděli jsme slaňování hasiče ze žebříků i stříkání vody z hadic . Děti si mohly vyzkoušet projít stanem plným kouře. Dětem se den velice líbil :) .

 

Návštěva Kamarád LORM

v 4.54

V pátek 15. 6. 2018 jsme navštívili stacionář Kamarád Lorm v Žatci. Děti zde plnily mnoho dovednostních úkolů a odpoledne jsme společně vystupovali se sestavou jóga Lali. Viděli jsme i spoustu dalších vystoupení lidí z Lormu.

Poděkování organizaci MAS Vladař o.p.s.

11.6.2018 v 11.44

Mateřská škola speciální Žatec děkuje organizaci MAS Vladař o.p.s. za půjčení pomůcek Boomwhackers a Magformers. Hudební pomůcku Boomwhackers využíváme k hudební výchově – rozvoji sluchové percepce a hlavně zábavnému prožitku z tónů a  hudby i cit pro kooperaci s ostatními. Tato pomůcka je originální, nevšední a jednoduchá pro děti. Děti na ni rády hrají, zkoumají různé výšky tónu a spojují tak svůj zpěv s hrou na hudební nástroj. Oporou k tomuto hudebnímu nástroji jsou i  barevně  ilustrované noty lidových písní pro děti. Se stavebnicí Magformers si děti velice rádi hrají a tvoří z ní různé stavby. Rozvíjí tak svou prostorovou představivost, fantazii a procvičují si geometrické tvary. Obě tyto pomůcky rádi a často využíváme.