Návštěva Kadaně

1.6.2017 v 16.36

Krásné počasí nás doprovodilo až do města Kadaně, kam jsme měli naplánovaný výlet na Den dětí.

Celý výlet jsme započali návštěvou muzea čarodějnic, po kterém nás provedla velice hodná čarodějnice Agáta. Děti měly možnost získat výuční list v čarodějnickém oboru v místní čarodějnické škole, která je součástí muzea.  Kromě míchání lektvarů a čarování jsme také viděli oživeného Golema.

Náš výlet pokračoval Katovou uličkou, podhradím na Nábřeží Maxipsa Fíka, které bylo zajímavé i mnoha atrakcemi pro děti. Svačinkou jsme se posilnili ve stínu zahrady Františkánského kláštera, kde jsme obdivovali nejen zvířectvo jako prase kadeřavé, pilné včeličky, koníka, ovce i kozy s přísným kozlem, ale i malebné vinice, kouzelné rybky i relaxační park s fontánkou. Dále jsme pokračovali přes městské Smetanovy sady k vodotryskům na Studentském náměstí, kde jsme si užili osvěžujících vodních radovánek i nanukového překvapení. Ani se nám nechtělo domů J

BUM FEST

31.5.2017 v 17.00

Dne 31.5.2017 probíhal ve Dvoře Svatého Jakuba festival BUM FEST, kterého se zúčastnily domovy pro seniory, školky ze Žatce, další organizace i naše děti.

Na drumbeny jsme předvedli „vrcholnou“ bubenickou show – hudební znázornění zvířat, počasí, rytmizace písně Šrotové blues a tance do rytmu. Návštěvu BUM FESTu jsme využili i k navštívení výstavy tužek sběratele pana Emanuela Petráně.

Pochod do Perče

25.5.2017 v 15.50

Dne 25.května jsme s dětmi navštívili stáje v Perči, kam nás pozvala paní Repiská. Po cestě děti plnily různé úkoly a dokonce našli i poklad! Na konci dlouhého pochodu si mohly prohlédnout stáje koní, klisny s hříbátky, kozy a další zvířátka. Dětem se celé dopoledne na stájích velice líbilo, zejména to, že měly možnost projet se na koni. Mnohokrát děkujeme paní Repiské za pozvání.


Dopravní akce

18.5.2017 v 21.06

Výlet do Prahy

15.5.2017 v 11.19

Ve čtvrtek 11.5.2017 se MŠ Specinka vydala na výlet do Prahy. Cílů naší výpravy jsme měli hned několik. Díky Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, kterému jsme velmi vděčni, jsme opět měli možnost shlédnout kouzelné představení v Divadle Spejbla a Hurvínka. Dalším místem, které jsme naplánovali, bylo metro a pro mnohé z dětí hlavně i první vyzkoušení cestování tímto dopravním prostředkem, které jsme v tomto měsíci v MŠS s dětmi i probírali. Velkou výhodou byl i domluvený doprovod Dopravního podniku hlavního města Prahy, který nám velmi ochotně předal zajímavé informace, a dokonce nám ukázali dispečink, kde pan dispečer s veškerou technikou hlídá správný chod metra. I jim chceme touto cestou mnohokrát poděkovat. Po zdolání eskalátoru na stanici Hradčanská jsme pak pokračovali přes Letenské pláně s nádherným výhledem na Prahu a na Vltavu, kde na nás čekal závěrečný očekávaný zážitek v podobě plavby výletní lodí pod Karlovým mostem. Děti si na lodi dopřály i pohoštění, na které si samy vydělaly prodejem svých výrobků při Velikonočním jarmarku. Poděkování patří i Městu Žatec, z jehož zdrojů byla tato akce spolufinancována a všem rodičům či babičkám, které si tento krásný den plný zážitků užili s námi a hlavně i s jejich ratolestmi.

Čarodějnice

2.5.2017 v 7.45

ČÁRY MÁRY FUK, KOUZLÍ KAŽDÁ HOLKA, KAŽDÝ KLUK …..

Zábavný den plný kouzel a soutěží jsme měli ve čtvrtek 27.4. Na naší školní zahradě na děti čekala obrovská pavučina, kterou každá správná čarodějnice či čaroděj zvládnou proskakovat bez obtíží. Samozřejmostí byly pokusy míchání lektvarů, hmatové zjišťování kouzelnických přísad a hádanky. Završením programu bylo pálení „Morany“ a opékání jablíček na posilněnou :)


Výlet do lesoparku v Chomutově

25.4.2017 v 16.08

Úžasný den u zvířátek jsme měli v úterý 25.4.2017. Byli jsme na výletě v lesoparku v Chomutově. Od pana průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířátkách i o přírodě. Viděli jsme zvířata domácí i divoká. Skvělým zážitkem bylo krmení tuleňů. Nejen že jsme si procházku po zooparku užili díky zvířátkům, ale i díky prolézačkám a skluzavkám, na kterých se děti mohly pořádně vyřádit :) .


Jarní otevírání zahrádky

13.4.2017 v 16.22

S příchodem jara přišla do školky kouzelná víla „Jařenka“, která s dětmi magickým zaříkávadlem otevřela otevřela zahrádku i oblohu. Děti s dopomocí rodičů sázely kytičky, hrabaly jehličí, rozeznávaly jarní rostliny a uklízely altánek. Potom s vílou zasadily na zahradě krásnou jablůňku. Odměnou jim za to bylo opékání buřtů na doplnění energie a sil. Aprílové počasí nás strašilo deštěm, ale nám docela přálo, a i sluníčko se na nás usmálo :o

„Mezi vraty“

11.4.2017 v 16.52

Dne 11.4.2017 jsme pořádali akci „Mezi vraty“, kde děti celý den nabízely výrobky které samy, či s dopomocí rodičů vytvořily na předvelikonočních dílnách. K zakoupení byly keramické mističky s osením, ovečky, kraslice, zápichy, kameny ozdobené ubrouskovou technikou a spousty dalších výrobků. Kolemjdoucí, ale i rodiče měli o výrobky velký zájem a tak se akce velmi vydařila. Děti se střídaly v prodeji a zkoušely si různé techniky prodeje. Ale hlavně si užily spousty veselí. Děkujeme všem za podporu.

2. předvelikonoční dílna

7.4.2017 v 13.46

Velikonoce už klepou na dveře! Proto jsme se dne 6.4.2017 sešli s rodiči a dětmi na tradiční předvelikonoční dílně, kde všichni měli možnost vyzkoušet si nazdobit kamínky ubrouskovou technikou. Vytvořili jsme nádherná díla. Samozřejmostí bylo i pletení velikonočních věnců, pomlázek, nebo kašírování. Všem mnohokrát děkujeme za hojnou účast :) . Výrobky si budete moci zakoupit za symbolickou cenu na akci ,, mezi vraty“ dne 11.4.2017.