Doplňující programy a další aktivity + Zájmové kroužky

Děti mají možnost v průběhu celého dne po celý týden využívat vždy některý z níže uvedených terapeutických a doplňujících programů a dalších aktivit dle jejich aktuálních individuálních potřeb:

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY
Logopedická prevence


Předplavecký kurz

-Plavání se uskutečňuje 2x ročně (na podzim a v létě) v plaveckém bazénu v Žatci, probíhá vždy 10 lekcí. Dětem se ve vodě věnují instruktoři a pedagogové ze školky.

 

Solná jeskyně v Podbořanech

- Do jeskyně jezdíme s dětmi relaxovat, hrát si a přitom dýchat „slaný vzduch“, který pozitivně působí na dýchací cesty.


Masáže p. Středulové

- Masáže ve školce provádí masérka paní Středulová, která dochází každé pondělí a pátek, děti se na masážích střídají.

- Masáž je sestavou velmi jemného a citlivého masírování dětského těla. Jde o jemné hlazení, při kterém se nevyvíjí žádný tlak, proto touto masáží nelze ublížit. Metoda masáží kojenců je natolik univerzální, že ji můžeme užívat jak u zdravých, tak i handicapovaných dětí, kojenců i starších dětí. Ke zvláčnění pokožky se používají kvalitní oleje lisované za studena. Masáž stimuluje pokožku, jednotlivé nervy a jejich zakončení, aktivuje větší počet nervů a tím posiluje hmat. Masážní techniky ovlivňují svalstvo, jeho zpevnění i uvolnění a koordinaci pohybů a rozvoj motoriky. Celkově podporuje pohybový aparát.

 

Malá technická univerzita

- Cílem projektu Malá technická univerzita je co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím interaktivních lekcí a dalších aktivit programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí a návazně i u dětí na 1. stupni ZŠ. Snažíme se u nich rozvíjet technickou gramotnost v nejširším slova smyslu, ukázat jim, že technika může být poutavá a zábavná a podnítit v nich budoucí zdravý zájem o dnes tolik nedostatkové technické profese. Lekce ve školce budou probíhat jednou měsíčně.


Metoda dobrého startu (Mgr. L. Minaříková)

- Při přípravě našich předškoláků nám pomáhá i Mgr. Lenka Minaříková, která naši školku navštěvuje každý pátek v dopoledních hodinách. S dětmi si hravou formou osvojuje školní dovednosti a vědomosti, rozvíjí psychomotoriky přispívá k rozvoji řeči. Děti si užijí plno legrace, zopakují si dětské písničky i společně zpívají.

 

Robovčelky (práce s digitální interaktivní pomůckou)

- Naše školka je zapojena v digibuňce pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, v rámci této spolupráce máme možnost zapůjčovat si robotické včelky Beeboty a Magic Box a využívat je ve výuce. Programovatelná robotická včelka je digitální interaktivní pomůcka pro rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností. Děti včelky baví a mají je rádi.

 

Knihovna Žatec – čtenářský klub

- Čtenářský klub podporuje rozvoj budoucího čtenářství. Hravou a nenásilnou formou se děti naučí orientovat v knihovně a pracovat s knihami. Každá lekce se týká vybrané knihy, kterou si s dětmi společně přečtou, doplní ukázkami, hrami a výtvarnou činností. Součástí lekce je práce s interaktivní tabulí.

 

Cvičení s panem Břečkou – Grassroots trenérem

- Jedná se o hodinu tělocviku s grassroots trenérem panem Břečkou (za okres Louny). Ukázka a jiný impulz či inspirace pro pohyb u dětí, hrazené fotbalovou asociací (nejedná se o nábor).

 

Celé Česko čte dětem

- Celé Česko čte dětem je celostátní kampaň, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televizi.

Kdyby měl někdo zájem a chtěl dětem přečíst pohádku, čtení bude probíhat aktuálně zatím venku, dopoledne od 9:00 – 10:00 a nebo odpoledne od 13:00 – 14:00 v závislosti na akce pořádané školkou (k dispozici jsou na webových stránkách).

Budeme se na vás těšit.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Interaktivní tabule

Poznáváme přírodu (Environmentální výchova, Veselá mrkvička)

Dramaticko literárání koružek

Pohybové aktivity

Logopedická intervence

Hudební chvilky

Hudební chvilky – flétničky

Kroužek šikovných ručiček

Keramika

Těšíme se do školy

Bazální stimulace