Zájmové kroužky – Doplňující programy a další aktivity

Děti mají možnost v průběhu celého dne po celý týden využívat vždy některý z níže uvedených terapeutických a doplňujících programů a dalších aktivit dle jejich aktuálních individuálních potřeb:

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

Logopedická prevence

Předplavecký kurz

Solná jeskyně v Podbořanech

Masáže p. Středulové

Malá technická univerzita

Metoda dobrého startu (Mgr. L. Minaříková)

Robovčelky (práce s digitální interaktivní pomůckou)

Knihovna Žatec – čtenářský klub

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Interaktivní tabule

Poznáváme přírodu

Environmentální výchova

Veselá mrkvička

Dramaticko literárání koružek

Pohybové aktivity

Logopedická intervence

Hudební chvilky

Kroužek šikovných ručiček

Keramika

Těšíme se do školy