Doplňující programy a další aktivity + Zájmové kroužky

Děti mají možnost v průběhu celého dne po celý týden využívat vždy některý z níže uvedených terapeutických a doplňujících programů a dalších aktivit dle jejich aktuálních individuálních potřeb:

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY
Logopedická prevence


Předplavecký kurz

-Plavání se uskutečňuje 2x ročně (na podzim a v létě) v plaveckém bazénu Bublina – Postoloprty, probíhá vždy 10 lekcí. Dětem se ve vodě věnují instruktoři a pedagogové ze školky.


Relaxační jízda na koni

- S dětmi chodíme každé úterý k řece, kde probíhá relaxační jízda na koni. Koně jsou po celý rok v závislosti na počasí.

 

Knihovna Žatec – čtenářský klub

- Čtenářský klub podporuje rozvoj budoucího čtenářství. Hravou a nenásilnou formou se děti naučí orientovat v knihovně a pracovat s knihami. Každá lekce se týká vybrané knihy, kterou si s dětmi společně přečtou, doplní ukázkami, hrami a výtvarnou činností. Součástí lekce je práce s interaktivní tabulí.


Celé Česko čte dětem

- Celé Česko čte dětem je celostátní kampaň, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televizi.

Kdyby měl někdo zájem a chtěl dětem přečíst pohádku, čtení bude probíhat aktuálně zatím venku, dopoledne od 9:00 – 10:00 a nebo odpoledne od 13:00 – 14:00 v závislosti na akce pořádané školkou (k dispozici jsou na webových stránkách).

Budeme se na vás těšit.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Interaktivní tabule

Poznáváme přírodu

Hudební chvilky, hudebně pohybový kroužek

Dramaticko literární kroužek

Pohybové aktivity

Logopedická intervence (Klokanův kufr)

Kroužek šikovných ručiček

Keramika

Těšíme se do školy

Bazální stimulace

Míčkování

Kroužek vaření

Snoezelen

Dílničky (vaření)

Prevence