Zájmové kroužky – Doplňující programy a další aktivity

Děti mají možnost v průběhu celého dne po celý týden využívat vždy některý z níže uvedených terapeutických a doplňujících programů a dalších aktivit dle jejich aktuálních individuálních potřeb:

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

Logopedická prevence

Předplavecký kurz

Solná jeskyně

 

 

DALŠÍ AKTIVITY

keramická dílna

dramatická dílna

hudební aktivity(drumbeny)

šikovné ručičky

interaktivní tabule

pohybové aktivity

environmentální kroužek