Zájmové kroužky – Doplňující programy a další aktivity

Děti mají možnost v průběhu celého dne po celý týden využívat vždy některý z níže uvedených terapeutických a doplňujících programů a dalších aktivit dle jejich aktuálních individuálních potřeb:

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

Návštěva psích kamarádů

Logopedická prevence

Relaxační jízda na koni

Předplavecký kurz

Ergoterapie

Solná jeskyně

 

 

DALŠÍ AKTIVITY

keramická dílna

dramatická dílna

hudební dílna

šikovné ručičky

interaktivní tabule

pohybové aktivity

environmentální kroužek

Drumbeny