INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKY S RODIČI

Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání ve vzdělávání vašeho dítěte. Budeme mluvit o tom, kde se vaše dítě nachází, o možných cestách a pokrocích v jeho učení. Na nástěnkách každé třídy jsou vyvěšeny datumy a časy kam se můžete zapisovat (pokud Vám termín nevyhovuje domluvte se s třídním učitelem Vašeho dítěte).