Archív: 2021

Snížení školného

1.3.2021 v 15.19

Rozhodnutí ředitele

Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 1.03.2020 do 21.3.2021. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodl ředitel školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

Pokud bude provoz mateřské školy v tomto nebo následujících měsících:

a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc), budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce), bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí

V Žatci, dne 1. 3. 2021

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

PDF: Snížení školného 1.3.2021

 

Oznámení o uzavření provozu Mateřské školy speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny od 1. 3. do 21. 3. 2021

28.2.2021 v 10.56

Oznámení o uzavření provozu Mateřské školy speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny od 1. 3. 2021 do 21. 03. 2021 na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se uzavírá provoz Mateřské školy speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny

od 1. 3. 2021 do 21. 03. 2021

Stále platí to, že pro svého zaměstnavatele nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol, včetně odpovídajícího formuláře, naleznete zde – https://www.cssz.cz/.

Některé další odpovědi: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Pro zájemce o inspiraci bude opět připravena, „Vzdělávací nabídku pro rodiče“, kterou naleznete na našich webových stránkách pod odkazem „Školka na dálku“ (http://specinka-zatec.cz/?page_id=7870).

Jarní focení je zrušeno.

V Žatci, dne 26. 2. 2021

S přáním pevného zdraví

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

PDF: Oznámení o uzavření provozu Mateřské školy speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny od 1. 3. do 21. 3. 2021

 

Informativní sdělení pro rodiče – Onemocnění u dětí předškolního věku

25.2.2021 v 10.44

Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili novou stránku s názvem „Onemocnění u dětí předškolního věku“. Naleznete zde důležité informace a rady, jak postupovat v případě výskytu některého z uvedených onemocnění u Vašeho dítěte.

Masopust

16.2.2021 v 12.19

Dnes 16.2.2021 jsme ve školce zažili masopustní rej. Od rána jsme se strojili a oblékali do masek, vyráběli masky, popřípadě vylepšovali ty donesené. Každá třída si připravila speciální masopustní úkol, který jsme společně plnili. Vyráběli jsme jitrnice, zdobili koláč, malovali masopustního medvěda, kreslili škrabošku a také se podívali na loutkovou pohádku Chaloupka na vršku – Jak to bylo o masopustu. Po promenádě v maskách jsme si také zahráli masopustní hru Hajačky, hajačky a také jsme si pěkně zatančili. Během dne jsme zažili mnoho legrace a nyní nás čeká už jen čtyřicetidenní půst. A jak se postíte vy?


Oznámení rodičům – vhodné oblečení

29.1.2021 v 10.43

Vážení rodiče,

jak je známo, pravidelný pobyt venku je velmi důležitou podmínkou při budování zdraví Vašeho dítěte. Nejen proto, je uvedeno ve školním řádu MŠS, Žatec:

 

„Pobyt venku je za každého počasí – vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (jako např. silné deště, bouřky a mrznutí pod -15 °C) nebo na základě rozhodnutí vedení školy.“

 

V souvislosti s tím vybavte Vaše dítě vhodnou obuví i oblečením (gumáky, rukavice, čepice, nákrčník/šálu, nepromokavé kalhoty, …). Jelikož u dětí podporujeme jejich přirozenou zvídavost a radost z každého počasí, nezabraňujeme (a zabraňovat nebudeme) jim při jejich hrách a objevování přírody. Počítejte prosím s tím, že oblečení, které dětem dáváte do MŠ, může být značně znečištěné aktuálním projevem počasí. V případě Vaší potřeby, zajistěte dítěti náhradní oblečení.

 

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Oznámení o aktuální situaci v MŠ související s Covid-19

20.1.2021 v 12.13

Na základě informací, které jsme se dnes (20.1.2021) dozvěděli, sdělujeme rodičům, že u jednoho z rodičů, jehož dítě navštěvuje naší MŠ, byl diagnostikován dne 18.1.2021 pozitivní nález na Covid-19. Dítě samotné je bez příznaků a testu se podrobí 25. 1. 2021.

Dítě bylo přítomno v MŠ pouze v pondělí 18. 1. 2021. Přesto Vás chceme vyzvat ke sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte (zejména navštěvující třídu Sluníček) a případný výskyt příznaků onemocnění konzultovat s Vaším pediatrem, popřípadě Protiepidemickým odborem KHS ÚK.

(http://www.khsusti.cz/php/odb/odbepi.htm) .

V Žatci, dne 20. 1. 2021

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Zimní radovánky

14.1.2021 v 13.06

Hurááá, napadl nám konečně sníh tak jsme s dětmi vyrazili na kopeček a užili si zimní bobování a koulování :) .

Oznámení o aktuální situaci v MŠ související s Covid-19

8.1.2021 v 18.29

Na základě informací, které jsme se dozvěděli dnes odpoledne, sdělujeme rodičům, že u jednoho z dětí navštěvující naší MŠ byl dnes diagnostikován pozitivní nález na Covid-19. Po konzultaci s Protiepidemickým odborem KHS ÚK – vzhledem k tomu, že příznaky měly pouze charakter alergie (ne respiračního onemocnění, při kterém dochází k nákaze), není pravděpodobné další šíření a není proto nutné karanténní opatření. Dítě bylo přítomno v MŠ pouze v pondělí 4. 1. 2021, a to jen krátkou dobu během dopoledne. Přesto Vás chceme vyzvat ke sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte (zejména navštěvující třídu Broučků) a případný výskyt příznaků onemocnění konzultovat s Vaším pediatrem, popřípadě Protiepidemickým odborem KHS ÚK (http://www.khsusti.cz/php/odb/odbepi.htm) .

V Žatci, dne 8. 1. 2021

 

Za MŠS, Žatec

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

 

Zpívání v domově pro seniory

6.1.2021 v 12.03

Na Tři krále o skok dále, tak zní lidová pranostika. V Mateřské škole speciální v Žatci jsme se rozhodli, že tento den uděláme radost babičkám a dědečkům v Domově pro seniory v Žatci. Na toto vystoupení se děti pečlivě připravily a vyrobily si královské koruny. Písně o zimě jsme zazpívali na dvoře Domova pro seniory a děti si vykoledovaly sladkou odměnu. A protože Tři králové přinášejí dary, ani my nepřišli s prázdnou. Místo zlata, kadidla a myrhy jsme přinesli slunečnici pro ptáčky do krmítek, aby v zimě nestrádali.

Do nového roku přejeme všem lásku, štěstí a pevné zdraví!