Provoz MŠS

Provoz MŠS je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin (pondělí – pátek). Příchod je možný do 8,00 hodin. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody zákonných zástupců s třídní učitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem učitelce MŠS  (vyplnit kolonku v evidenčním listu, nebo vyplnit plnou moc).

Uzavření MŠS v době vánočních prázdnin

Po schválení zřizovatele Mateřská škola speciální, Žatec tímto oznamuje délku uzavření školy v době vánočních prázdnin:

Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny bude uzavřena od 23.12.2020 do 1.1.2021. Provoz bude opět zahájen 4.1.2021.

Přerušení provozu v době vánočních prázdnin 2020