Provoz MŠS

Provoz MŠS je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin (pondělí – pátek). Příchod je možný do 8,00 hodin. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody zákonných zástupců s třídní učitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem učitelce MŠS  (vyplnit kolonku v evidenčním listu, nebo vyplnit plnou moc).