Provoz MŠS

Provoz MŠS je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin (pondělí – pátek). Příchod je možný do 8,00 hodin. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody zákonných zástupců s třídní učitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem učitelce MŠS  (vyplnit kolonku v evidenčním listu, nebo vyplnit plnou moc).

Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny bude uzavřena od 23.12.2022 do 2.1.2023. Provoz bude opět zahájen 3.1.2023.

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec