Odborní externí pracovníci

Spolupráce s SPC:
SPC pro děti s vadami řeči v Měcholupech:

Mgr. Kozelková (školní logopedka)

Mgr. Šusterová – školní psycholog

DEMOSTHENES – centrum komplexní péče – Ústí nad Labem

Mgr. Jonová  (pro děti zrakově znevýhodněné)

SPC pro děti s autismem – spol. APLA

Mgr. Kouřil

 

SPC pro mentálně postižené v Žatci

Mgr. Kočandrlová Květa

Mgr. Dvorská Petra

SPC pro sluchově postižené

Mgr. Pavlíková

 

Další spolupráce:
Klinický logoped

Mgr. Heidenreichová

Psychologové

PhDr. Zdena Baraniková

PhDr. Eva Lochovská

 

Spolupráce s lékaři:
Pediatr (školní)

MuDr. Chaloupková
Ortoped

MuDr. Peksa, Zíma
Foniatr

MuDr. Hlavatá
Neurolog

MuDr. Dernerová
Oční lékař

MuDr. Šnoflák, Richterová

 

Klinický psycholog- Chomutov

PhDr. Štenclová, MuDr. Vadlejchová

 

Spolupráce se školami:
– uskutečňujeme společné výlety, návštěvy divadel a jiné akce


Základní škola praktická, speciální a logopedická v Žatci

(řed.Mgr. Radka Vlčková)

 

DD Základní škola praktická

(řed. Mgr. Lenka Woloszczuková)

 

Spolupráce s externími pracovníky:
Relaxační jízda na koni (Anna Lálová)

 
Kurz plavání

(Plavecká škola Žatec pod vedením pana Mgr.Karase)

 

Spolupráce s „Klubem rodičů zdravotně postižených dětí“ – Louny (Olga Bartošová)

- podílí se na zajištění programu akcí: Maškarní ples, Mikulášská besídka, Memoriál K. Raise, MDD
Klub „Okénko“

- úzká spolupráce MŠS s SPC v Žatci a rodiči, pořádáme společné akce, přednášky, výlety pro děti a jejich rodiče z MŠ i širší veřejnosti

Občanské sdružení „Učitelé pro Žatec“
– organizuje akce pro děti a jejich rodiče (MDD, Halloween,…)

DOHODY O SPOLUPRÁCI
Jedná se o zabezpečení odborné praxe studentů v MŠS z následujích školských zařízení:

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Ústí nad Labem

Střední zdravotnická škola J.E. Purkyně a Vyšší zdravotnická škola v Mostě

Střední pedagogická škola v Mostě

Obchodní akademie v Žatci

Speciální praktická škola při DD Žatec