Informace o MŠ speciální

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

p5040145.JPG

Budova MŠ je typu rodinné vily postavené v klidném prostředí mezi rodinnými domy, je obklopena zahradou s dřevěnými herními prvky. Je vybavena bezbariérovými vchody (hlavní vchod – pojízdná plošina + zadní vchod – bezbariérový).

Zahrada je vyhovující pro děti tak, aby měly dostatek prostoru ke hrám dopravním (kola), tvořivým, pohybovým atd. Zahrada je vybavena dětským domkem, houpačkami, trampolínou, kolotočem, skluzavkou, věží Agnes (schody a skluzavky), kladinou, vodním mlhovištěm, zahradním postřikovačem, altánkem, pískovištěm a tabulí na kreslení. Za budovou MŠ pedagogové vybudovali zeleninové a květinové záhony, které nám pomáhají zkvalitňovat spolupráci dětí, rodičů, pedagogů i spolupráci se Základní školou praktickou, speciální a logopedickou. Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které poskytují dětem v létě stín. Kolem budovy je dlažba s nákresy dopravního hřiště, které je určeno na ježdění dětí na koloběžkách, motokárách, tříkolkách a kolech. Na chodníku je také vzor skákacího panáka a kruh pro další tvůrčí hry dětí. V rohu zahrady je umístěno ohniště, které využíváme k opékání buřtíků při různých akcích na zahradě MŠ. V pozadí budovy je prostorná garáž, kterou bychom chtěli využívat jako multifunkční učebnu, prozatím se nám nepodařilo sehnat finance.

Budova MŠ je dvoupatrová vila se suterénem. Všechny prostory budovy jsou využívány k účelům školního vzdělávacího programu.

Suterén – má zezadu budovy bezbariérový vchod. Je zde V. třída s 10 dětmi, o které pečují 2 pedagogové a 1 asistentka pedagoga. Dochází sem děti s kombinovaným zdravotním postižením. Je zde veškeré hygienické příslušenství, herna, třída a relaxační místnost Snoezelen. Místnosti jsou vybaveny židlemi pro postižené, kompenzačními pomůckami, polohovacími pomůckami, klavírem atd.

Přízemí – hlavní vchod je opatřen pojízdnou plošinou, je zde šatna pro děti, hala určená pro pohybové a hudební činnosti atd. Jsou zde 2 třídy (III. a IV. třída) určené pro děti s logopedickými vadami, sluchově postižené, mentálně postižené a pro děti s dalšími handicapy. Ve III. třídě je 10 dětí se 2 učiteli a 1 asistentkou pedagoga. Ve IV. třídě je 10 dětí s 2 učiteli a 1 asistentkou pedagoga. Děti zde mají prostor na hraní, na stolování, z důvodů menších tříd zde nejdou vytvořit hrací koutky, jako v typizovaných mateřských školách. Třídy jsou umístěny vedle sebe a jsou průchozí, z tohoto důvodu dochází k větší spolupráci, komunikaci učitelů i dětí. V I., IV. a V. třídě je umístěna interaktivní tabule a ve III., II. a V. třídě se nachází klavír. Hygienické zázemí je uzpůsobeno pro kapacitu obou tříd. V přízemí je též umístěna místnost pro primární logopedickou prevenci, kde paní logopedka pracuje s každým dítětem individuálně. V přízemí je též umístěna kuchyně a kancelář hospodářky.

První patro – zde se nachází I. a II. třída, jedná se o třídy dětí s odkladem povinné školní docházky a „předškoláky“. Podle složení dětí je třída vybavena pomůckami a koutky. Ve II. třídě jsou zařazeny děti s autismem a aspergerovým syndromem. V této třídě mají tyto děti své komunikativní tabule s piktogramy a svůj pracovní stůl. I. třída je vybavena interaktivní tabulí a klavírem. Obě třídy využívají společnou umývárnu se záchody. V patře budovy se též nachází kancelář ředitele školy, která je spojena se sborovnou.

Mateřská škola speciální v Žatci je umístěna v objektu ve vlastnictví Městského úřadu v Žatci, který je jejím zřizovatelem. Objekt MŠ je dvoupodlažní, s částečným podsklepením a sníženým podlažím suterénního typu, které je dáno terénním profilem o celkové rozloze přibližně 338m2 a původně byl postaven jako dvougenerační stavba vilového typu určená k bydlení. Budova prošla řadou úprav až do dnešní podoby. Je obklopena zahradou, v níž se nalézá komplex venkovního vybavení pro sportovní vyžití dětí, včetně pískoviště. S přilehlými cestami a garáží má celkovou plochu 380m2.

Mateřská škola speciální je zařízení, které poskytuje rozsáhlé služby a péči v návaznosti na výchovu v rodině.

Mateřská škola má celkem 5 tříd a v každé třídě je zapsáno 10 dětí. Naší mateřskou školu navštěvuje 50 dětí ve věku od 2,5 do 8 let. Děti jsou podle věku a druhu postižení rozděleny do 5 ti tříd. Několik dětí přichází každý den z Dětského domova, Fondu ohrožených dětí (Klokánku), Ústavu sociální péče, ale také z běžných rodin.

Do našeho zařízení jsou děti zařazovány s logopedickými vadami, smyslovými vadami, děti s poruchami chování, mentálně postižené, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, popř. děti s kombinovanými vadami. Snažíme se nabídnout následující odbornou péči:

-         intenzivní logopedickou péči

-         kompletní péči o děti s ADHD

-         plavecký kurz v podzimním a jarním období

-         ozdravné pobyty

-         kulturní a společenské akce po celý školní rok

-         zájmové kroužky s prostorem pro spolupráci s rodiči/dílny/ a mnoho dalších (literárně dramatický, hudební, výtvarný, keramický atd.)