Nadstandardní péče

Nadstandardní péče

Ke koncepci naší mateřské školy řadíme také týmovou práci v oblasti vylepšení výchovné práce s dětmi, tzn.: hledání sponzorů, vytváření projektů. Touto činností získáváme finanční prostředky na nadstandardní péči o handicapované děti z řad naší mateřské školy.

,,S Mrkvičkou“ na zkušenou

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina vybrala naši mateřskou školu, jako jednu z 20 školek z České republiky, a to díky našemu dlouhodobému zájmu a podpoře environmentální výchovy. Jako škola jsme zapojeni do programu Reckylohrani.cz, EKODOMOV.

Další aktivity probíhající po celý školní rok 2022/2023
- PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK – Postoloprty Bublina (jaro, podzim)
- NÁVŠTĚVA DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ (divadlo Žatec)
- ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO PŘEDŠKOLÁKY (knihovna Žatec)
- RELAXAČNÍ JÍZDA NA KONI
TVOŘIVÉ DÍLNY (ke každému ročnímu období se snažíme přijít z novým zajímavým tématem tvořivých dílen, které jsou otevřené pro všechny rodiče, prarodiče a přátelé naší mateřské školky :) )