Nadstandardní péče

Nadstandardní péče

Ke koncepci naší mateřské školy řadíme také týmovou práci v oblasti vylepšení výchovné práce s dětmi, tzn.: hledání sponzorů, vytváření projektů. Touto činností získáváme finanční prostředky na nadstandardní péči o handicapované děti z řad naší mateřské školy.

,,S Mrvičkou na zkušenou

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina vybrala naši mateřskou školu, jako jednu z 20 školek z České republiky a to díky našemu dlouhodobému zájmu a podpoře environmentální výchovy. Jako škola jsme zapojeni do programu Reckylohrani.cz, EKODOMOV.

Další aktivity probíhající po celý školní rok 2019/2020

- CANISTERAPIE
- PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK (jaro, podzim)
- SOLNÁ JESKYNĚ V PODBOŘANECH
- METODA DOBRÉHO STARTU
- MASÁŽE PANÍ STŘEDULOVÉ
- MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
- ROBOVČELKY (ZÁKLADY PRÁCE S DIGITÁLNÍ INTERAKTIVNÍ POMŮCKOU)

 

- TVOŘIVÉ DÍLNY: Ke každému ročnímu období se snažíme přijít z novým zajímavým tématem tvořivých dílen, které jsou otevřené pro všechny rodiče, prarodiče a přátelé naší mateřské školky :)