Nadstandardní péče

Nadstandardní péče

Ke koncepci naší mateřské školy řadíme také týmovou práci v oblasti vylepšení výchovné práce s dětmi, tzn.: hledání sponzorů, vytváření projektů. Touto činností získáváme finanční prostředky na nadstandardní péči o handicapované děti z řad naší mateřské školy.

,,S Mrvičkou na zkušenou

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina vybrala naši mateřskou školu, jako jednu z 20 školek z České republiky a to díky našemu dlouhodobému zájmu a podpoře environmentální výchovy. Jako škola jsme zapojeni do programu Reckylohrani.cz, EKODOMOV. S dětmi jsme v minulém roce uskutečnili týdenní pobyt v ekologickém centru STŘEVLÍK, aj…

Malý badatel

Město Žatec přispělo finanční částkou na projekt podporující rozvoj environmentální výchovy a vzdělávaní v naší MŠ. Děti se díky tomuto projektu blíže seznámily s životem v přírodě, s hmyzem, brouky, ptáky a dalšími živočichy. Také jsme společně pomáhali přírodě – třídění, výrobou domků pro brouky, ptáky, aj… Děti se také během roku seznámily se všemi etapami vývoje člověka – od pravěku do novověku. Jedním z největších úspěchů tohoto projektu byla výstava pořádaná v muzeu Žatec, nesoucí stejný název, kde se prezentovaly práce našich šikovných dětí.

Po stopách sportovišť

Projekt zaměřený na podporu sportovních aktivit nejen dětí, ale celých rodin. Během roku jsme navštívili nejen sportoviště v Žatci a Mostě, ale především jsme si vyzkoušeli spoustu nových sportů. Například bowling, petanque na zahradě MŠ, Drakiádu na Ranné, aj… Jsme rádi, že se do tohoto projektu často zapojovali rodiče a děkujeme městu Žatec za podporu :) .

 

Další aktivity probíhající po celý školní rok 2018/2019

- CANISTERAPIE
-
PŘED
PLAVECKÝ VÝCVIK
-
METODA DOBRÉHO STARTU

 

- TVOŘIVÉ DÍLNY: Ke každému ročnímu období se snažíme přijít z novým zajímavým tématem tvořivých dílen, které jsou otevřené pro všechny rodiče, prarodiče a přátelé naší mateřské školky :)