První den ve školce

10.9.2021 v 11.31

První den po prázdninách jsme se ve školce všichni společně přivítali, pohráli si s hračkami a seznamovali jsme se s pro někoho novým prostředím školky. V tomto školním roce zažijeme jistě spoustu nových zážitků, výletů a naučíme se nové a zajímavé poznatky. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Hurá do školky – Nový školní rok 2021/2022

31.8.2021 v 17.18

Po dlouhých prázdninách se opět v plné síle vracíme do školky. Moc se těšíme na všechny děti, stávající i ty nové a společně si užijeme nový školní rok 2021/2022, který bude jistě plný výletů a nových zážitků.

Děti ani očkovaní zaměstnanci se netestují.

Rodič je povinen informovat školu o cestách do ciziny. Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

 

 

 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Samozřejmě platí standardní pravidlo, že děti, které vykazují příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění, nemohou být do MŠ převzaty.

 

 

 

 

 

http://specinka-zatec.cz/?page_id=9104

Všichni zákonní zástupci jsou povinni mít ve vnitřních prostorech MŠS nasazené ochranné prostředky dýchacích cest.

Žádáme o nahlášení aktuálního kontaktu na zákonného zástupce dítěte, který v případě potřeby bude vždy dostupný.

Celkový přehled aktuálně zveřejněných informací naleznete zde:

Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)

 

 

 


Ohlédnutí za školním rokem 2020 – 2021

15.7.2021 v 10.56

Prázdniny jsou v plném proudu, dovolte abychom shrnuli, co zajímavého se v Mateřské škole speciální událo během letošního školního roku.

Měsíc září je ve znamení poznávání, budování důvěry a vzájemného respektu. Děti si zvykají na odloučení od rodičů, sžívají se s novými kamarády, novým prostředím. Také si společně tvoříme pravidla a stanovujeme hranice, aby se nám dobře spolupracovalo. Děti navštívily výstavu kaktusů a sukulentů ve Staré papírně v Žatci a užily si mnoho zábavy na Zahradní slavnosti, kterou každoročně pořádá Kamarád – LORM v Žatci.

V říjnu jsme zahájili sérii relaxačních jízd na koni, které mají děti rády. Na zámku Krásný Dvůr děti pomáhaly s přípravou návštěvy Jana Rudolfa Černína v zámeckém parku, v rámci edukačního programu pro děti. Pomyslnou třešničkou na dortu byla jízda bryčkou taženou koňmi Cipískem a Kačenkou. V říjnu jsme s dětmi zamkli ve školce zahrádku, aby přes zimu mohla odpočívat. Sklidili jsme poslední plody – papriky a dýně, vytrhali plevel, odstranili rajčata a uhrabali půdu.

V listopadu jsme jezdili na koních a byli jsme nakrmit vodní ptáky u řeky.

V prosinci přišli do školky Mikuláš, anděl a čert. Děti jim zazpívali koledy a oni je odměnili za dobré chování sladkostmi, ovocem a kouskem uhlí. Na Vánoční slavnosti jsme si s dětmi připomněli zvyky a tradice, zazpívali si koledy a děti si rozbalily dárky.

Na tři krále – o krok dále, říká lidová pranostika. My jsme s dětmi, na svátek Tří králů, vystoupili v Domově pro seniory v Žatci. Děti zazpívaly na dvoře “do oken” koledy a písně se zimní tématikou. Předali jsme dar v podobě krmení pro ptáčky, protože stejně jako my, i v Domově pro seniory mají krmítek několik.

V únoru jsme si ve školce užili masopustního veselí, děti si užily den v maskách, přehlídku masek, zahrály si rozverné masopustní hry a také ochutnaly některé masopustní pokrmy.

V březnu děti nemohly mateřskou školu navštěvovat, kvůli pandemii Covid 19. Během této doby jsme rodičům nabízeli činnosti, které dělali s dětmi doma prostřednictvím internetových stránek školy. Projektu jsme ponechali název z loňského roku “Školka na dálku”. Ve školce jsme uklidili, natřeli herní prvky, zábradlí a postarali se o školní zahradu. Věnovali jsme se přípravám, inventarizaci majetku a také se pustili do různých oprav.

V dubnu děti ve školce prožily Čarodějnický rej, míchaly čarodějné lektvary, házely ropuchou, létaly na koštěti a na závěr si opekly špekáčky.

Květen je u nás ve školce věnován dopravě, proto jsme ani letos nevynechaly návštěvu dopravního hřiště v Žatci. Děti si během dopoledne vyzkoušely jízdu na kolech, odrážedlech i koloběžkách, a protože dodržovaly pravidla silničního provozu, odnesl si každý diplom za bezpečnou jízdu. Navštívili jsme moto dílnu a obchod s jízdními koly v Žatci. Také jsme společně s vílou Zvonilkou odemkli školní zahrádku, sázeli jsme zeleninu, okrasné květiny do truhlíku, zalévali jsme, pleli levandule a ochutnávali jsme ovoce a zeleninu.

Den dětí, 1.června, děti navštívily Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem. Děti se zúčastnily poutavé komentované prohlídky, svezly se ZOO vláčkem a prohlédly si různá zvířata. Pohrály si na hřišti a občerstvily se nanukem. Také jsme v červnu jeli do Mostu do Jungle Arény. Děti měly možnost si během celého dne vyzkoušet všechny atrakce. Domu jsme se vraceli unaveni, ale ve výborné náladě. Ve školce jsme uspořádali závěrečnou Zahradní slavnost, kde jednotlivé třídy vystoupily se svými vystoupeními, pobavilo nás divadlo VeTři a také jsme pasovali předškoláky na školáky. Děti si užily se svými rodiči soutěže na zahradě a opékání buřtů.

V červenci měly děti možnost přespat ve školce. Užily si zábavy při hraní her na zahradě a poseděly při ohni. Největší akcí v červenci však byla škola v přírodě. Tentokrát děti vycestovaly prostřednictvím železniční dopravy a strávily krásné tři dny v Plasech v rekreační středisku uprostřed lesa. Děti prozkoumávaly okolí, v lese stavěly domky pro skřítky, ochutnaly na ohni připravené kopřivové křupky. Proběhl také sportovní den, brodění místním potůčkem a mnohá další dobrodružství. Děti dostaly za odměnu medaile a sladkou odměnu.

Tento školní rok byl jiný. Kvůli epidemiologickým opatřením jsme nemohli uskutečnit všechny akce, které během roku obvykle pořádáme nebo navštěvujeme. Přesto doufáme, že si děti tento rok užily. Pevně věříme, že příští školní rok bude bez omezení a my se v září budeme moci, odpočatí po prázdninách, opět vrhnout do práce.

Všem přejeme krásné léto, načerpání nových sil a v příštím školním roce se budeme opět těšit. Velký dík patří Městu Žatec za spolupráci a všem, kdo nás jakoukoliv formou podporoval a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalším roce.

Tablo

v 10.54

Tento rok se na tablo naši předškoláčci proměnili v malé zahradnice a zahradníky. Tímto mnohokrát děkujeme paní Rampasové, která vlastní módní salón Memphis s prodejnou látek a oděvů šitých na míru  na hlavním náměstí v Žatci, za podporu a poskytnutí prostoru na vyvěšení tabla. Všichni kdo půjdou okolo se můžou zastavit a prohlédnout si ho do konce tohoto srpna.


Bivakování

13.7.2021 v 9.17

V pátek 2.7.2021 se ve školce konalo bivakování. Děti si užily společnou hru na zahradě a ve školce, opekly si buřtíky a příjemně unavené jsme je uložili ke spánku. Spaní ve školce se dětem velice líbilo, všichni byly moc šikovní a vše zvládly na jedničku :) .Škola v přírodě Plasy

12.7.2021 v 12.01

Tentokrát jsme se vypravili do školky v přírodě do krásného prostředí Plasy, kde jsme mimo jiné navštívili ZOO a technické muzeum (stavitelství). Do Blatna jsme se dopravili vlakem a poté do Plas autobusem. V Plasech nás čekala půlhodinová túra k rekreační chatě, která se nachází uprostřed lesa. Poté co jsme si vybalili oblečení, jsme se vydali na prozkoumávání okolí. V lese jsme stavěli domky pro skřítky a cestou zpět jsme si nanosili dříví na oheň. Na ohni jsme ochutnali kopřivové křupky. Proběhl také sportovní den a brodění místním potůčkem. Děti dostaly za odměnu medaile a sladkou odměnu, také hledaly ukrytý poklad. Děti si užily krásné tři dny plné zábavy a nových poznatků na čerstvém vzduchu.


Zahradní slavnost

29.6.2021 v 10.47

Jako tradičně jsme školní rok zakončili zahradní slavností, která se konala v pátek 25.6.2021 na zahradě MŠS. Nejdříve nás přivítalo divadlo VeTři, které nás provázelo téměř celým dopolednem a připravilo si pro nás zábavný program. Poté následovala různá vystoupení našich dětí a pasování předškoláčků. Následovali soutěže na zahradě MŠS, za které si děti vysoutěžily knoflíky a „koupili“ si za ně hračky v bohaté tombole. Počasí nám přálo, den se pěkně vydařil a děti si slavnost užily. Děkujeme všem za podporu v celém roce a za účast na zahradní slavnosti:)


Jungle aréna Most

23.6.2021 v 11.19

V úterý 22. 6. 2021 jsme s dětmi navštívili Jungle arénu v Mostě. V aréně na nás čekalo množství atrakcí, herních koutků a prostoru pro hru, zábavu a pohybového vyžití. Den jsme si velice užili, dětem se nejvíce líbila elektrická autíčka, šlapadla a střelecká aréna.


ZOO Ústí nad Labem

2.6.2021 v 10.57

V úterý 1. 6. 2021 jsme oslavili den dětí výletem za zvířátky celého světa do ZOO v Ústí nad Labem. Do horní části ZOO nás vyvezl zoovláček, čekalo na nás spousta zvířátek a od pana průvodce, který nás provedl celou zoo, jsme se dozvěděli spousta nových a zajímavých informací. Počasí se nám krásně vydařilo a výlet jsme si užili :) .Dopravní hřiště

27.5.2021 v 5.23

S dětmi jsme 26.5.2021 jeli na dopravní hřiště autobusem. Moc se těšily. Po příjezdu na hřiště byly poučeny o bezpečné jízdě (vyslechly si desatero bezpečné jízdy na kolech). Následovala volná jízda na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Děti se bavily jízdou, hrou na policisty s terčíkem a semaforem, závoděním na kolech. Odjížděli jsme po dvou hodinách příjemně unaveni. Počasí nám přálo, nepršelo. Po obědě děti dostaly diplom za statečnost, zručnost a bezpečnost. Mnohokrát děkujeme panu Janoušovi za poskytnutí dopravního hřiště naší mateřské škole, bez kterého by děti nezažily tak krásné dopoledne.