„První den“ ve školce

12.4.2021 v 13.23

Dnes jsme se po více než měsíci opět setkali ve školce. I díky skvělé spolupráci s vámi rodiči jsme první den testování úspěšně zvládli. Výsledek všech testů – tedy u všech dětí i u všech zaměstnanců – byl stejný: negativní :) . Ve školce tak znovu zazněl dětský smích! Děti byly rády, že se setkaly se svými kamarády a my také !

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

8.4.2021 v 12.51

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Jelikož je MŠS, Žatec zařazena mezi mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost na vzdělávání všech dětí, které jsou v této škole zapsány. Důležité je splnění následujících podmínek:

1, Dítě i zákonný zástupce, který dítě přivádí, musí být zdraví, bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění, zejména pak příznaků Covid-19 – tj.: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

2, Dítě se podrobí testování použitím Ag testů 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Testy jsou zajištěny mateřskou školou. Testování bude provedeno zákonným zástupcem ve vestibulu MŠ s asistencí pedagogického pracovníka. Po celou tuto dobu je nutné dodržení platných opatření – použití respirátoru + dezinfekce rukou před realizací testu. Po provedení testu bude dítě převzato pedagogickým pracovníkem a před zjištěním výsledku dočasně umístěno mimo třídu, tedy v hale MŠ. Po zjištění výsledku testu bude:

a, v případě negativity – dítěti umožněna prezenční výuka. Během výuky použití respirátorů u dětí již není vyžadováno.

b, v případě pozitivity – dítě izolováno a rodič bude telefonicky informován k okamžitému vyzvednutí dítěte (na výsledek si zákonný zástupce může také počkat v zahradní části MŠ).

Následná přítomnost dítěte v MŠ je pak možná pouze při předložení negativního výsledku RT-PCR testu.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – v písemné (listinné) podobě.

Ostatní provozní podmínky se nemění.

V Žatci, dne 8. 4. 2021

Za MŠS, Žatec

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Instruktážní video k testování můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

Informace související s testováním: Testování – Leták pro rodiče

Samotný průběh testu naleznete zde: Test – Leták pro rodiče

Instruktážní video k testování můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

Veselé Velikonoce

2.4.2021 v 7.47

Všem našim rodičům, dětem z MŠS a všem, kteří nás jakkoliv podporují,

přejeme příjemné Velikonoce plné barev, pevné zdraví a mnoho radosti v rodinném kruhu!

Těšíme se na vás :) .

Kolektiv MŠS, Žatec

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

v 7.27

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

22.3.2021 v 7.47

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

—  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

—  dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021  o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili o uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.

—  bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak, že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.

Zápisy do ZŠ

17.3.2021 v 6.03

Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021 – 2022

který se uskuteční ve dnech 15. 04. až 30. 04. 2021 včetně, bez osobní přítomnosti dětí a zák. zástupců ve škole.

Bližší informace k organizaci zápisu naleznete na webových stránkách škol.

Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2015 včetně, školské obvody budou zveřejněny dne 09.04.2021, z důvodu jejich změny.

Zápis do ZŠ pro šk.r. 2021-22 rozšířené informace

VÝZVA FONDU SIDUS 2021

10.3.2021 v 11.18
VÝZVA FONDU SIDUS 2021Vážení přátelé!

Těší nás, že i v letošním roce můžeme díky naší spolupráci vyhlásit  „Výzvu Fondu Sidus 2021“

Znovu se na vás obracíme s možností doporučit dítě ze své školy či svého okolí, o kterém víte, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním postižením, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem – zdravotními pojišťovnami. Přispíváme formou úhrady faktury dodavateli. Není možné uhradit zpětně již zakoupenou pomůcku/léčbu na účet zákonného zástupce.

Výzva 2021 bude probíhat od 1. března 2021 do 31. března 2021. Přijaty budou všechny žádosti doručené do 31. března 2021 v písemné formě na naši adresu:
Fond Sidus, z.ú., Primátorská 40, 180 00 Praha 8 nebo nově v elektronické podobě na e-mailovou adresu: vyzva@fondsidus.cz.

Postup podání žádosti:

  1. Vytiskněte „Formulář žádosti o poskytnutí pomoci – Výzva Fondu Sidus 2021“, řádně jej vyplňte a zašlete jedním z výše uvedených způsobů.
  2. V části „Specifikace pomoci“ uveďte jednoznačný a srozumitelný požadavek, a to včetně vyčíslení konkrétní částky.
  3. Vyčkejte na potvrzení, že vaše žádost byla v pořádku a je postoupena k dalšímu posuzování (informace obdržíte do jednoho měsíce). V případě dalšího posuzování vás vyzveme k doplnění (např. lékařská zpráva atd.). Budeme vás informovat i v případě, že vaší žádosti nevyhovíme.
  4. Pokud budou doloženy všechny dokumenty včas a žádost bude schválena, bude obdarovaný vyzván k vyplnění „Prohlášení o účelu darovaných prostředků“ a „Souhlasu s užitím osobních údajů“. Následně bude vystavena darovací smlouva.

 

Za tým Fondu Sidus, z.ú.: Ing. Pavel Přikryl, ředitel.

Další informace poskytuje vedoucí kanceláře Dorota Vystavělová

Využijte email vystavelova@fondsidus.cz nebo telefon 739 658 822.

S citlivými údaji nakládáme v souladu se zněním zákona č.201/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)

 

 

Distanční výuka

7.3.2021 v 22.28

Vážení rodiče,

od 8. 3. 2021 nás v nabízené „Školce na dálku“ čeká několik změn. Nabídka vzdělávacích činností, kterou pro vás pravidelně připravují pedagogičtí pracovníci, je v ještě přehlednější a více zjednodušené podobě, kdy pro každou rozvíjenou oblast máte nabídku konkrétní činnosti. Součástí tohoto týdenního záznamu je i hodnocení pedagoga a hodnocení zákonného zástupce i dětí. Tyto činnosti vycházejí z tzv. Týdenního vzdělávacího plánu v probíhajícím ročním období (tedy i ze Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu). Tato nabídka bude aktualizována (zaslána) vždy v pátek do 18 hod pro nadcházející týden. Základní nabídka bude v obvyklé záložce (Školka na dálku) na našich webových stránkách. V individualizované podobě, po dohodě s Vaším třídním učitelem, zaslána prostřednictvím emailu. Každá třída má vytvořen vlastní email, prostřednictvím kterého bude zajištěna přímá komunikace mezi třídním učitelem (popřípadě pedagogem pro Primární logopedickou prevenci) a rodičem. Pro tzv. předškoláky je dle zákona předškolní vzdělávání povinné, které je v této době nahrazeno právě touto DISTANČNÍ VÝUKOU. Všichni rodiče předškoláků budou vyzváni k podepsání Smlouvy mezi mateřskou školou a zákonným zástupcem pro dohodnutí bližších podmínek. Součástí distanční výuky je také Vaše zpětná vazba, prostřednictvím které dojde k ověření uskutečňování povinného předškolního vzdělávání.

Uvědomujeme si náročnost této situace i pro vás rodiče, ale věříme, že vzájemnou spoluprácí toto náročné období ve zdraví a s úspěchem zvládneme.

Emailové adresy tříd:

I. Třída – Myšky: mysky.msszatec@seznam.cz

II. Třída – Berušky: berusky.msszatec@seznam.cz

III. Třída – Koťátka: kotatka.mss.zatec@seznam.cz

IV. Třída – Broučci: broucci.msszatec@seznam.cz

V. Třída – Sluníčka: slunicka.msszatec@seznam.cz

Primární logopedická prevence: logo.msszatec@seznam.cz

 

Za MŠS, Žatec

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Oznámení o přerušení školního stravování

5.3.2021 v 13.17

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se uzavřel provoz Mateřské školy speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny od 1. 3. 2021 do 21. 03. 2021. Společně s uzavřením provozu MŠ byl přerušen i provoz školního stravování.

V Žatci, dne 2. 3. 2021

Za MŠS, Žatec

Mgr. František Holý

ředitel MŠS,Žatec

 

Snížení školného

1.3.2021 v 15.19

Rozhodnutí ředitele

Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 1.03.2020 do 21.3.2021. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodl ředitel školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

Pokud bude provoz mateřské školy v tomto nebo následujících měsících:

a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc), budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce), bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí

V Žatci, dne 1. 3. 2021

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

PDF: Snížení školného 1.3.2021