Sportovní dopoledne Na Mládí

20.9.2018 v 12.07

V úterý 18. 9. 2018 jsme si užily sportovně zábavné dopoledne Na Mládí. Děti plnily spoustu úkolů jak sportovních, tak i dovednostních – malovaly na kachličku, dostaly otisky na ruce, běhaly opičí dráhu, jezdily na koloběžkách, skákaly na míči. Děti si dopoledne užily a vysoutěžily si  ceny :) .


Soptík

v 12.02

V pondělí 17. 9. 2018 jsme navštívili akci s názvem Soptík. Policisté a hasiči si pro děti připravili spoustu zajímavých úkolů. Děti například skládaly puzzle, nosily vodu přes slalom, stříkaly vodu na kuželky a házely míčky do koše.


Ponyhrátky

13.9.2018 v 9.24

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 nás opět navštívili koníci z hřebčína Magic Star. Děti z nich měly velikou radost a ty které je neznaly se s nimi také rychle seznámily. Jízdu si všichni moc užili :) .


Podpora pro Světlušku

10.9.2018 v 11.06

I tento rok se naše školka zapojila do projektu pro nevidomé Světluška a vypravila se do ulic města Žatce. Děkujeme všem, kteří se zapojili a podpořili tak Světlušku, pokud by měl někdo zájem ji ještě podpořit může přímo u nás v MŠS a to do 28.9.2018 zakoupením předmětu s logem Světluška u paní učitelky.


Návštěva dopravního hřiště v Žatci

9.9.2018 v 7.35

V pátek 7.9. 2018 jsme navštívili dopravní hřiště v Žatci. Poté co nám byla vysvětlena pravidla silničního provozu, se děti mohly vydat na silnici a vyzkoušet si jaké to je jezdit na „opravdové“ silnici. Děti byly nadšené, jezdily na kolech, koloběžkách, odstrkávadlech a toto dopoledne si moc užily.


Začátek nového školního roku

v 7.24

V naší Mateřské škole speciální, Žatec – Specince začal nový školní rok 2018/2019, který jsme úspěšně odstartovali. Přivítali jsme nové i stávající děti a zahájili tak školní rok, který přinese spoustu zajímavých poznatků, výletů a zážitků :) .


MŠS přeje krásné léto

12.7.2018 v 7.08

Provoz MŠS končí 16.7.2018. Těšíme se na vás v novém školním roce a přejeme krásné léto a prázdniny :) .


Ohlédnutí za školním rokem v Mateřské škole speciální

v 7.05

Rok se s rokem sešel a opět tu máme závěr školního roku, dovolte, abychom shrnuli, co zajímavého se v Mateřské škole speciální událo.

Na podzim jsme si užili výlet vlakem na houby a na zámek Krásný Dvůr. Na kopci Ranná u Loun jsme pouštěly draky. Ve školce proběhla tvořivá dílna, kde jsme společně s rodiči dlabali dýně. Děti se zúčastnily předplaveckého výcviku.

V zimě jsme navštívili zahradnictví Cinke, kde jsme nahlédli do zimního provozu zahradnictví. Ve školce děti navštívil Mikuláš, čert a anděl a odměnil je za dobré chování. Děti vyráběly společně s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky na vánočních dílnách výrobky, které jsme prodávali na Adventních trzích na žateckém náměstí, kde děti také zazpívaly. Ve školce jsme si ozdobili vánoční strom a připomněli si některé zvyky a tradice při Vánoční slavnosti. Děti potěšily svým vystoupením klienty Denního stacionáře v Libočanech. Ve školce jsme si užili masopustního veselí a prošli jsme městem s masopustním průvodem. Během zimních měsíců děti navštěvovaly solnou jeskyni v Podbořanech.

Jaro u nás začalo o něco dříve tvořivou dílnou pro rodiče, kde jsme vyráběli keramiku a velikonoční věnce. Výrobky jsme před Velikonoci prodávali během tradiční akce Prodej mezi vraty. Navštívili jsme Divadlo Spejbla a Hurvínka, Matějskou pouť a potěšili se s čerstvě narozenými kůzlaty na farmě v Perči. Ve školce nás navštívil kouzelník Valdini, divadlo Šikulka a divadlo Letadlo, zúčastnili jsme se Dne Země a Dne vody na SZeŠ v Žatci. Na školní zahradě jsme uspořádali slavnost Otevírání zahrádky a Čarodějnický rej. Navštívili jsme Zoopark Chomutov a Archeoskanzen  Březno u Loun. Dětský den jsme strávili v Kadani v Muzeu čarodějnic a na Nábřeží Maxipsa Fíka.

Léto u nás tradičně začíná výletem za pohádkou na Zámek Nový Hrad v Jimlíně, kde jsme shlédli pohádku Pasáček vepřů a prohlédli si zámek. Také jsme navštívili útulek pro psy a kočky a donesli opuštěným zvířatům něco na zub. Děti vystoupily na akci Radost bez hranic v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kamarád – LORM v Žatci, kde zacvičily jógovou sestavu cviků. Pro rodiče a všechny příznivce Mateřské školy speciální pořádáme každý rok závěrečnou Zahradní slavnost, kde děti předvedou svá vystoupení, šerpují se prvňáčci a soutěží se v různých zábavných disciplínách. Školu v přírodě jsme si tento rok užili v lesích v Lomech u Konstantinových lázní, kde jsme sbírali lesní plody, chodili na túry a večer pálili ohně.

Během roku, děti v Mateřské škole speciální, navštěvovala “pohádková babička” v rámci projektu Celé Česko čte dětem, za což jí mnohokrát děkujeme. Po celý rok k nám jezdili také poníci, na kterých se děti mohly povozit, vodit je po zahradě a dozvěděly se mnoho informací, jak se o poníka starat. Předškolní děti absolvovaly Metodu dobrého startu, jejímž cílem je zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení. Děti se mohly také zúčastnit pravidelných masáží dětí a kojenců, které mají pozitivní účinky na svalstvo, jeho zpevnění i uvolnění, koordinaci pohybů a rozvoj motoriky.

Všem přejeme krásné léto, načerpání nových sil a v příštím roce se budeme opět těšit. Velký dík patří Městu Žatec a Komunitnímu plánu města Žatec, z jejichž projektů můžeme čerpat finanční prostředky. Děkujeme také všem sponzorům a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalším roce.


 

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

2.7.2018 v 7.17

Poslední týden v červnu jsme s dětmi vyjely do školky v přírodě, do krásného prostředí u Konstantinových lázní – Lomy. S dětmi jsme nejčastěji trávily den v lese, na vycházkách a prozkoumáváním okolí. Chodili jsme na túry,  sbírali lesní plody a větve na každodenní večerní oheň, navštívily jsme rozhlednu Švamberk a zvířátka v zoo. Týden nám utekl jako voda, ale moc jsme si ho užili :) .


Vojenská přehlídka K500

28.6.2018 v 7.30

Dne 26. 6. 2018 prožily děti z MŠ pěkné chvíle v prostorách vojenského areálu v Žatci s názvem K500. Děti si mohly prohlédnout veškeré vybavení jak armády, tak i policie, rychlé záchranné služby, tak i myslivosti. Akce byla provázena různými doprovodnými programy s animací pohádkových postav. Dětem se připravený program velice líbil.