Archív: 2010

Metoda dobrého startu

26.11.2010 v 9.30

Metoda dobrého startu je pro naše děti připravena vždy jednou týdně. Paní učitelka Mgr. Lenka Minaříková zde připravuje dětem s odkladem školní docházky krásné a zajímavé úkoly a cvičení pro rozvoj jemné motoriky, verbální komunikace, a další pro ně důležité věci pro klidný vstup do školy. Děti vždy dopolední činnost zaujme a na paní učitelku Lenku i její nové cvičení se velice těší. Zde je pár fotek, aby jsme Vám přiblížili jak takové dopoledne v naší školce probíhá.

  

Návštěva knihovny

22.11.2010 v 9.30

Děti navštívily dne 22.11.2010 naši městskou knihovnu. Zde byla pro děti připravena spousta krásných knih a soutěží, jako například určování pohádkových postav podle obrázku, nebo poznávání pohádkového titulu podle čtených úryvků. Naše děti byly velice chváleny za znalost pohádek a dostaly krásné odměny a sladkosti. Děti se také podívaly do knihovny pro dospělé.

 

Canisterapie

8.11.2010 v 13.00

V naší školce proběhla první přednáška o canisterapii s pejsky Alfou a Adélkou, dětem jsme přiblížily správné návyky při styku s pejskem (česání, krmení, vodění, povely, aportování,…). Dětem se setkání s psími kamarády velice líbilo a všichni se netrpělivě těšíme na další setkání, kde se děti seznámí s cvičením s pejsky a polohovacími cviky (26.11.2010).  

  

Halloween

3.11.2010 v 8.56

Do naší školky přišel čas strašidel a čarování. Děti se proměnily na kouzelníky, kostry, vodníky a jiné strašidelné příšerky. Celý den jsme tancovali, zpívali a užívali si halloweenské radovánky. Děti soutěžily o nejkrásnější masku, o nejstrašidelnější hlas a nejstrašidelnější tanec. Byly odměněny diplomem a spoustou dobrot, které jsme pro ně připravili. Celý den se nám všem velice líbil a krásně jsme si ho užili.

     

Rehabilitační cvičení

27.10.2010 v 5.39

Naše paní cvičitelka Gábina Strasserová, již delší dobu dochází do naší školky, aby nás naučila správnému držení těla, správnému dýchání a dalším důležitým věcem pro náš zdravý vývoj. Paní Gábina je velice šikovná a naučila nás moc krásných a zábavných cvičení jako cvičení na plochou nožku, které nás natolik zaujalo, že jsme se jím chtěli pochlubit i Vám…

    

Drakyáda

19.10.2010 v 6.23

Naše vycházka na Perč spojená s pouštěním draků, se bohužel neobešla bez podzimního nevlídného počasí. Nám ani dětem, ale počasí náladu nezkazilo a užili jsme si společné dopoledne.

   

 

Exkurze Zahradnictví ,,U Cinkeho,,

18.10.2010 v 9.30

S dětmi jsem měli možnost dne 18.10.2010 navštívit zahradnictví ,,U Cinkeho,,. V zahradnictví děti mohly shlédnout jak a kde se pěstují květiny, vyrábí věnce, skleníky, zavlažování a další zajímavé přístroje. Naši malý krtečkové si zde zopakovaly osvojené vlastnosti, které nasbíraly při pečování o naší školní zahrádku. Byly natolik šikovné, že za svoje znalosti dostali krásné dýně, které jsme měli možnost s nimi vydlabat na Halloween, který do naší školky zanedlouho také zavítá.

   

Uzamykání zahrady

13.10.2010 v 13.45

 

S podzimem přišla do naší mateřské školy i krásná povinnost a to ,,Uzamykání zahrady,,. Dopoledne zde byly připraveny soutěže pro děti jako například okopávání záhonků na čas, poznávání podzimních plodů hmatem, podle chuti, hledání správné barvy a přiřazování k danému ovoci a zelenině, atd… Soutěže pro rodiče s dětmi i bez dětí jako např. soutěž o ,,nejsilnějšího sadaře,, byly připraveny na naše společně strávené odpoledne.

Odměnou pro šikovné rodiče a děti byl čaj, bábovka a opékání vuřtů. Pro děti byly připraveny dárečky za splnění dopoledních úkolů. Ke konci jsme si spolu zazpívali u totemu a ohně a zamkli naší zahradu před zimou.

Sběr použitého oblečení

11.10.2010 v 14.00

Chtěli bychom poděkovat maminkám našich dětí, paní Petrášové a paní Vodňanské za poskytnutí vyřazeného ošacení pro sbírku DIAKONIE BROUMOV, kterou jsme vyhlásili na začátku měsíce října 2010. Do této sbírky se také zapojil celý kolektiv naší školky a společně jsme zvládli dát dohromady krásnou hromadu triček, košil, bačkůrek, kalhot, a dalšího z tolik potřebných věcí.

   

Výlet Holedeček – krmení zvířátek, houbaření

1.10.2010 v 9.00

Dne 1.10.2010 jsme s dětmi navštívili Holedeček a udělali si krásnou procházku lesem, kde jsme donesli zvířátkům dobroty na zimu, sbírali jsme houby a těšili se z krásného podzimího počasí. Celou procházku jsme si spestřili hledáním paní učitelky Evičky a závody, které pro nás připravila paní učitelka Zuzanka. Také jsme zvířátkům zazpívali naše oblíbené písně a vytvořili jim obrázky a stavení z přírodnin. Všechny nás tento výlet nadchnul. Zde jsou pro Vás připraveny krásné fotky…

p6260228.JPG p6260206.JPG p6260225.JPG p6260229.JPG p6260213.JPG