Archív rubriky 'Aktuality-uskutečněné akce'

Vojenská přehlídka K500

28.6.2018 v 7.30

Dne 26. 6. 2018 prožily děti z MŠ pěkné chvíle v prostorách vojenského areálu v Žatci s názvem K500. Děti si mohly prohlédnout veškeré vybavení jak armády, tak i policie, rychlé záchranné služby, tak i myslivosti. Akce byla provázena různými doprovodnými programy s animací pohádkových postav. Dětem se připravený program velice líbil.

 

 

Zahradní slavnost – Závěr školního roku

26.6.2018 v 11.11

V pátek 22. 6. 2018 se konala v MŠ speciální, Žatec tradiční závěrečná Zahradní slavnost. Akci zahájilo vystoupení ZUŠ Žatec, které díky 19 mladým umělcům bylo velmi pestré a rozproudilo celé obecenstvo.  Poté následovalo vystoupení jednotlivých tříd MŠ.  Měli jsme možnost shlédnout pohádky, cyklus básniček a písničku s tancem.  Následovalo šerpování budoucích školáků, při kterém děti dostaly také fotky z průběhu svého života v MŠ a knihu, kterou si jistě už brzy samy přečtou. Děti, které se školkou loučily také symbolicky ponechaly na památku svůj otisk na zdi vzpomínek.  Na zahradě pak děti plnily úkoly na připravených stanovištích. Odměnou jim byly knoflíky, které v bohaté tombole vyměnily za věcné ceny.  Závěr slavnosti byl věnovaný opékání špekáčků a volné zábavě.  Po celou dobu slavnosti bylo připraveno různé pohoštění a panovala pohodová atmosféra.  Mnohokrát touto cestou děkujeme Městu Žatec, sponzorům a všem lidem, kteří naši školku podporují a spolupracují s námi.

 

 

 

 

Závěrečné ponyhrátky

v 10.13

Dne 21.6.2018 proběhly závěrečné Ponyhrátky s různými úkoly, které děti plnily při jízdě na poníkovi, co se během školního roku naučily. Vyzkoušeli si obratnost a zdatnost z koňského hřbetu a  užívaly si krásné chvíle s koníkem. Závěrem této akce dostaly děti diplomy a flopy, z kterých měly velikou radost. Tímto bychom chtěli ještě jednou mnohokrát poděkovat hřebčínu „Magic Star“, díky kterému měly děti možnost prožívat  po celý školní rok krásné chvíle s tímto zvířetem. V případě zájmu o soukromou projížďku kontaktujte paní Horáčkovou na telefonním čísle  723054328, email: jana.apolly@gmail.com.


 

 

 

 

 

Výlet na zámek Jimlín

v 9.56

Dne 20.6.2018 se konal výlet na zámek Jimlín s divadelním představením. Výlet byl spojen s návštěvou psího útulku, kde měly děti možnost vidět opuštěné psy a kočky. Dětem se akce velice líbila, užily si i volnou zábavu v přírodním terénu (v parku).Hasičský den v Žatci

20.6.2018 v 4.58

20. 6. 2018 jsme s dětmi navštívili den otevřených dveří u hasičů v Žatci. Hasiči nám ukázali jejich auta, vybavení, které musí mít, viděli jsme slaňování hasiče ze žebříků i stříkání vody z hadic . Děti si mohly vyzkoušet projít stanem plným kouře. Dětem se den velice líbil :) .

 

Návštěva Kamarád LORM

v 4.54

V pátek 15. 6. 2018 jsme navštívili stacionář Kamarád Lorm v Žatci. Děti zde plnily mnoho dovednostních úkolů a odpoledne jsme společně vystupovali se sestavou jóga Lali. Viděli jsme i spoustu dalších vystoupení lidí z Lormu.

Poděkování organizaci MAS Vladař o.p.s.

11.6.2018 v 11.44

Mateřská škola speciální Žatec děkuje organizaci MAS Vladař o.p.s. za půjčení pomůcek Boomwhackers a Magformers. Hudební pomůcku Boomwhackers využíváme k hudební výchově – rozvoji sluchové percepce a hlavně zábavnému prožitku z tónů a  hudby i cit pro kooperaci s ostatními. Tato pomůcka je originální, nevšední a jednoduchá pro děti. Děti na ni rády hrají, zkoumají různé výšky tónu a spojují tak svůj zpěv s hrou na hudební nástroj. Oporou k tomuto hudebnímu nástroji jsou i  barevně  ilustrované noty lidových písní pro děti. Se stavebnicí Magformers si děti velice rádi hrají a tvoří z ní různé stavby. Rozvíjí tak svou prostorovou představivost, fantazii a procvičují si geometrické tvary. Obě tyto pomůcky rádi a často využíváme.


 

Den dětí v Kadani

7.6.2018 v 4.59

V pátek 1.6.2018 jsme na Den dětí navštívili město Kadaň. Prošli jsme se po městě, navštívili jsme muzeum Čarodějnic, kde děti mohly vidět různé lektvary a čarodějnické pomůcky, dále jsme prošli stezku Maxipsa Fíka. Počasí se nám ke konci trošku pokazilo, ale i tak si děti výlet moc užily :) .

Ponyhrátky 31.5.2018

31.5.2018 v 11.32

Divadlo Letadlo v MŠS

v 11.31

Ve školce nás navštívilo divadlo Letadlo. Zahrálo nám divadlo o ročních obdobích, zejména o jaru. Děti, které chtěly se staly herci a hrály v něm také.