VÝZVA FONDU SIDUS 2021

VÝZVA FONDU SIDUS 2021Vážení přátelé!

Těší nás, že i v letošním roce můžeme díky naší spolupráci vyhlásit  „Výzvu Fondu Sidus 2021“

Znovu se na vás obracíme s možností doporučit dítě ze své školy či svého okolí, o kterém víte, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním postižením, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem – zdravotními pojišťovnami. Přispíváme formou úhrady faktury dodavateli. Není možné uhradit zpětně již zakoupenou pomůcku/léčbu na účet zákonného zástupce.

Výzva 2021 bude probíhat od 1. března 2021 do 31. března 2021. Přijaty budou všechny žádosti doručené do 31. března 2021 v písemné formě na naši adresu:
Fond Sidus, z.ú., Primátorská 40, 180 00 Praha 8 nebo nově v elektronické podobě na e-mailovou adresu: vyzva@fondsidus.cz.

Postup podání žádosti:

  1. Vytiskněte „Formulář žádosti o poskytnutí pomoci – Výzva Fondu Sidus 2021“, řádně jej vyplňte a zašlete jedním z výše uvedených způsobů.
  2. V části „Specifikace pomoci“ uveďte jednoznačný a srozumitelný požadavek, a to včetně vyčíslení konkrétní částky.
  3. Vyčkejte na potvrzení, že vaše žádost byla v pořádku a je postoupena k dalšímu posuzování (informace obdržíte do jednoho měsíce). V případě dalšího posuzování vás vyzveme k doplnění (např. lékařská zpráva atd.). Budeme vás informovat i v případě, že vaší žádosti nevyhovíme.
  4. Pokud budou doloženy všechny dokumenty včas a žádost bude schválena, bude obdarovaný vyzván k vyplnění „Prohlášení o účelu darovaných prostředků“ a „Souhlasu s užitím osobních údajů“. Následně bude vystavena darovací smlouva.

 

Za tým Fondu Sidus, z.ú.: Ing. Pavel Přikryl, ředitel.

Další informace poskytuje vedoucí kanceláře Dorota Vystavělová

Využijte email vystavelova@fondsidus.cz nebo telefon 739 658 822.

S citlivými údaji nakládáme v souladu se zněním zákona č.201/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)

 

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.