Zápisy do ZŠ

Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021 – 2022

který se uskuteční ve dnech 15. 04. až 30. 04. 2021 včetně, bez osobní přítomnosti dětí a zák. zástupců ve škole.

Bližší informace k organizaci zápisu naleznete na webových stránkách škol.

Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2015 včetně, školské obvody budou zveřejněny dne 09.04.2021, z důvodu jejich změny.

Zápis do ZŠ pro šk.r. 2021-22 rozšířené informace

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.