Distanční výuka

Vážení rodiče,

od 8. 3. 2021 nás v nabízené „Školce na dálku“ čeká několik změn. Nabídka vzdělávacích činností, kterou pro vás pravidelně připravují pedagogičtí pracovníci, je v ještě přehlednější a více zjednodušené podobě, kdy pro každou rozvíjenou oblast máte nabídku konkrétní činnosti. Součástí tohoto týdenního záznamu je i hodnocení pedagoga a hodnocení zákonného zástupce i dětí. Tyto činnosti vycházejí z tzv. Týdenního vzdělávacího plánu v probíhajícím ročním období (tedy i ze Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu). Tato nabídka bude aktualizována (zaslána) vždy v pátek do 18 hod pro nadcházející týden. Základní nabídka bude v obvyklé záložce (Školka na dálku) na našich webových stránkách. V individualizované podobě, po dohodě s Vaším třídním učitelem, zaslána prostřednictvím emailu. Každá třída má vytvořen vlastní email, prostřednictvím kterého bude zajištěna přímá komunikace mezi třídním učitelem (popřípadě pedagogem pro Primární logopedickou prevenci) a rodičem. Pro tzv. předškoláky je dle zákona předškolní vzdělávání povinné, které je v této době nahrazeno právě touto DISTANČNÍ VÝUKOU. Všichni rodiče předškoláků budou vyzváni k podepsání Smlouvy mezi mateřskou školou a zákonným zástupcem pro dohodnutí bližších podmínek. Součástí distanční výuky je také Vaše zpětná vazba, prostřednictvím které dojde k ověření uskutečňování povinného předškolního vzdělávání.

Uvědomujeme si náročnost této situace i pro vás rodiče, ale věříme, že vzájemnou spoluprácí toto náročné období ve zdraví a s úspěchem zvládneme.

Emailové adresy tříd:

I. Třída – Myšky: mysky.msszatec@seznam.cz

II. Třída – Berušky: berusky.msszatec@seznam.cz

III. Třída – Koťátka: kotatka.mss.zatec@seznam.cz

IV. Třída – Broučci: broucci.msszatec@seznam.cz

V. Třída – Sluníčka: slunicka.msszatec@seznam.cz

Primární logopedická prevence: logo.msszatec@seznam.cz

 

Za MŠS, Žatec

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.