DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

 

Jen pro informaci udáváme i následující tel. spojení:
Okresní hygienická stanice – 477 755 610
Krajská hygienická stanice - 477 755 110
MěÚ - úsek školství             - 724 808 604

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.