Ohlédnutí za školním rokem 2020 – 2021

Prázdniny jsou v plném proudu, dovolte abychom shrnuli, co zajímavého se v Mateřské škole speciální událo během letošního školního roku.

Měsíc září je ve znamení poznávání, budování důvěry a vzájemného respektu. Děti si zvykají na odloučení od rodičů, sžívají se s novými kamarády, novým prostředím. Také si společně tvoříme pravidla a stanovujeme hranice, aby se nám dobře spolupracovalo. Děti navštívily výstavu kaktusů a sukulentů ve Staré papírně v Žatci a užily si mnoho zábavy na Zahradní slavnosti, kterou každoročně pořádá Kamarád – LORM v Žatci.

V říjnu jsme zahájili sérii relaxačních jízd na koni, které mají děti rády. Na zámku Krásný Dvůr děti pomáhaly s přípravou návštěvy Jana Rudolfa Černína v zámeckém parku, v rámci edukačního programu pro děti. Pomyslnou třešničkou na dortu byla jízda bryčkou taženou koňmi Cipískem a Kačenkou. V říjnu jsme s dětmi zamkli ve školce zahrádku, aby přes zimu mohla odpočívat. Sklidili jsme poslední plody – papriky a dýně, vytrhali plevel, odstranili rajčata a uhrabali půdu.

V listopadu jsme jezdili na koních a byli jsme nakrmit vodní ptáky u řeky.

V prosinci přišli do školky Mikuláš, anděl a čert. Děti jim zazpívali koledy a oni je odměnili za dobré chování sladkostmi, ovocem a kouskem uhlí. Na Vánoční slavnosti jsme si s dětmi připomněli zvyky a tradice, zazpívali si koledy a děti si rozbalily dárky.

Na tři krále – o krok dále, říká lidová pranostika. My jsme s dětmi, na svátek Tří králů, vystoupili v Domově pro seniory v Žatci. Děti zazpívaly na dvoře “do oken” koledy a písně se zimní tématikou. Předali jsme dar v podobě krmení pro ptáčky, protože stejně jako my, i v Domově pro seniory mají krmítek několik.

V únoru jsme si ve školce užili masopustního veselí, děti si užily den v maskách, přehlídku masek, zahrály si rozverné masopustní hry a také ochutnaly některé masopustní pokrmy.

V březnu děti nemohly mateřskou školu navštěvovat, kvůli pandemii Covid 19. Během této doby jsme rodičům nabízeli činnosti, které dělali s dětmi doma prostřednictvím internetových stránek školy. Projektu jsme ponechali název z loňského roku “Školka na dálku”. Ve školce jsme uklidili, natřeli herní prvky, zábradlí a postarali se o školní zahradu. Věnovali jsme se přípravám, inventarizaci majetku a také se pustili do různých oprav.

V dubnu děti ve školce prožily Čarodějnický rej, míchaly čarodějné lektvary, házely ropuchou, létaly na koštěti a na závěr si opekly špekáčky.

Květen je u nás ve školce věnován dopravě, proto jsme ani letos nevynechaly návštěvu dopravního hřiště v Žatci. Děti si během dopoledne vyzkoušely jízdu na kolech, odrážedlech i koloběžkách, a protože dodržovaly pravidla silničního provozu, odnesl si každý diplom za bezpečnou jízdu. Navštívili jsme moto dílnu a obchod s jízdními koly v Žatci. Také jsme společně s vílou Zvonilkou odemkli školní zahrádku, sázeli jsme zeleninu, okrasné květiny do truhlíku, zalévali jsme, pleli levandule a ochutnávali jsme ovoce a zeleninu.

Den dětí, 1.června, děti navštívily Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem. Děti se zúčastnily poutavé komentované prohlídky, svezly se ZOO vláčkem a prohlédly si různá zvířata. Pohrály si na hřišti a občerstvily se nanukem. Také jsme v červnu jeli do Mostu do Jungle Arény. Děti měly možnost si během celého dne vyzkoušet všechny atrakce. Domu jsme se vraceli unaveni, ale ve výborné náladě. Ve školce jsme uspořádali závěrečnou Zahradní slavnost, kde jednotlivé třídy vystoupily se svými vystoupeními, pobavilo nás divadlo VeTři a také jsme pasovali předškoláky na školáky. Děti si užily se svými rodiči soutěže na zahradě a opékání buřtů.

V červenci měly děti možnost přespat ve školce. Užily si zábavy při hraní her na zahradě a poseděly při ohni. Největší akcí v červenci však byla škola v přírodě. Tentokrát děti vycestovaly prostřednictvím železniční dopravy a strávily krásné tři dny v Plasech v rekreační středisku uprostřed lesa. Děti prozkoumávaly okolí, v lese stavěly domky pro skřítky, ochutnaly na ohni připravené kopřivové křupky. Proběhl také sportovní den, brodění místním potůčkem a mnohá další dobrodružství. Děti dostaly za odměnu medaile a sladkou odměnu.

Tento školní rok byl jiný. Kvůli epidemiologickým opatřením jsme nemohli uskutečnit všechny akce, které během roku obvykle pořádáme nebo navštěvujeme. Přesto doufáme, že si děti tento rok užily. Pevně věříme, že příští školní rok bude bez omezení a my se v září budeme moci, odpočatí po prázdninách, opět vrhnout do práce.

Všem přejeme krásné léto, načerpání nových sil a v příštím školním roce se budeme opět těšit. Velký dík patří Městu Žatec za spolupráci a všem, kdo nás jakoukoliv formou podporoval a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalším roce.

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.