Oznámení o obnovení provozu Mateřské školy speciální, Žatec

Oznámení o obnovení provozu Mateřské školy speciální, Žatec

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že konfirmační RT-PCR test nepotvrdil infekci u původně pozitivně testovaného AG testem a výsledek nálezu „negativní“ byl škole již doložen, provoz Mateřské školy speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny je od 1. 5. 2021 obnoven a 3. 5. 2021 se mohou všechny zdravé děti zapsané v této mateřské škole vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Touto cestou také děkuji všem rodičům za výbornou spolupráci, zejména pak mamince testované osoby za rychlé jednání.

Dále přidávám informace v souvislosti s novelou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění mj. následující:

-          preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V Žatci, dne 30. 4. 2021

S přáním příjemného dne

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

PDF: Oznámení o obnovení provozu

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.