Snížení školného

Rozhodnutí ředitele

Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 1.03.2020 do 21.3.2021. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodl ředitel školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

Pokud bude provoz mateřské školy v tomto nebo následujících měsících:

a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc), budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce), bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí

V Žatci, dne 1. 3. 2021

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

PDF: Snížení školného 1.3.2021

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.