Oznámení o aktuální situaci v MŠ související s Covid-19

Na základě informací, které jsme se dnes (20.1.2021) dozvěděli, sdělujeme rodičům, že u jednoho z rodičů, jehož dítě navštěvuje naší MŠ, byl diagnostikován dne 18.1.2021 pozitivní nález na Covid-19. Dítě samotné je bez příznaků a testu se podrobí 25. 1. 2021.

Dítě bylo přítomno v MŠ pouze v pondělí 18. 1. 2021. Přesto Vás chceme vyzvat ke sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte (zejména navštěvující třídu Sluníček) a případný výskyt příznaků onemocnění konzultovat s Vaším pediatrem, popřípadě Protiepidemickým odborem KHS ÚK.

(http://www.khsusti.cz/php/odb/odbepi.htm) .

V Žatci, dne 20. 1. 2021

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.