Oznámení o aktuální situaci v MŠ související s Covid-19

Na základě informací, které jsme se dozvěděli dnes odpoledne, sdělujeme rodičům, že u jednoho z dětí navštěvující naší MŠ byl dnes diagnostikován pozitivní nález na Covid-19. Po konzultaci s Protiepidemickým odborem KHS ÚK – vzhledem k tomu, že příznaky měly pouze charakter alergie (ne respiračního onemocnění, při kterém dochází k nákaze), není pravděpodobné další šíření a není proto nutné karanténní opatření. Dítě bylo přítomno v MŠ pouze v pondělí 4. 1. 2021, a to jen krátkou dobu během dopoledne. Přesto Vás chceme vyzvat ke sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte (zejména navštěvující třídu Broučků) a případný výskyt příznaků onemocnění konzultovat s Vaším pediatrem, popřípadě Protiepidemickým odborem KHS ÚK (http://www.khsusti.cz/php/odb/odbepi.htm) .

V Žatci, dne 8. 1. 2021

 

Za MŠS, Žatec

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.