Den dětí v přírodě

V pondělí 1.6.2020 jsme s dětmi prožili Den dětí v lese u Holedeče, kde jsme si prošli Hopíkovu naučnou stezku. Po cestě lesem jsme se mimo jiné dozvěděli, jak dlouho trvá rozklad různých materiálů v přírodě, viděli jsme domečky pro hmyz z kmenů stromů, skládali jsme dřevěný obrázek veverky. Z obrázků umístěných na stromech jsme zjistili, jaké zvířátka zde žijí a dívali jsme se jestli některé nezahlédneme. Cestou si děti také pohrály na různých dřevěných herních prvcích. Během cesty jsme na odpočívadlech několikrát posvačili nebo jsme se osvěžili nanukem a na konci cesty si odpočinuli v altánu. Tam děti měly možnost pohoupat se na houpačkách  a pohrát si. Zde jsme si také na ohni opekli buřtíky. Poté děti hledaly poklad, který skrýval v královské truhle omalovánky, pastelky, frkačky, náramky se zvířátky a cukrovinky pro každé dítě. Velkou část bohatství jsme získali od Turistického informačního centra Žatec, které nás opakovaně touto cestou podpořilo, za což jim mnohokrát děkujeme. Jako překvapení na závěr k nám přijel „Voják Honza“ ve vojenském gazdíku – jemuž touto cestou také mnohokrát děkujeme. Ukázal dětem různé předměty, které používají vojáci, děti si také mohly prohlédnout auto a posadit se do něj. Počasí se nám vydařilo a obohacení o nové zážitky jsme se opět vrátili do školky :) .


Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.