Návštěva ZOO v Plzni

Seznamovací výlet

Počátkem školního roku jsme se my všichni z Mateřské školy speciální vydali společně na výlet do ZOO Plzeň. Protože je pro nás důležitá spolupráce škola – rodič, cílem našeho výletu bylo vzájemné seznámení se prostřednictvím neformálního zážitku.

Po příjezdu do Plzně se nás ujali pracovníci ekocentra Lüftnerka a na komentované prohlídce ZOO jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě různých zvířat. Nejvíce děti zaujala lví rodina se třemi lvíčaty. Komentovaná prohlídka byla zakončena ukázkou sokolnictví, kdy si děti mohly zblízka prohlédnout, a dokonce i podržet na ruce, sovu pálenou a jiné dravce. Potom už jsme se v několika skupinách vydali do různých koutů zoologické zahrady a přilehlého DinoParku, kde jsme náš výlet zakončili.

Děkujeme Městu Žatec – Komisi pro výchovu a vzdělávání, která nám na tuto akci přispěla finanční částku ve výši 4750,- Kč.


Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.