Pověřenec pro ochranu osobních údajů – oznámení

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – oznámení

Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny IČ: 60275871, se sídlem Studentská 1416, 43801 Žatec tímto sděluje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů: MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53, e-mail: gdpr@vladar.cz, tel: + 420 353 399 708.

S pozdravem,

Mgr. František Holý

Ředitel MŠS, Žatec

Oskenovaný originál – Pověřenec pro ochranu osobních údajů – oznámení