Šablony II pro MŠ speciální Žatec

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání schválil naši žádost o projekt s názvem ŠABLONY II PRO SPECINKU ŽATEC CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015111

Budeme realizovat ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 následující aktivity:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize
  • Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Zapojení odborníků z praxe do vzdělávání v MŠ
  • Projektový den ve škole i mimo školu