Šablony pro MŠ speciální Žatec

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání schválil naši žádost o projekt s názvem „Šablony pro MŠ speciální Žatec“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007768 ve výši 215 228 Kč.

Budeme realizovat ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 následující aktivity:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize
  • Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Odborně zaměřené tématická setkávání s rodiči