Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je část ucelené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik – cíleně s ohledem na potřeby dítěte. Postupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalostí anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, protože v mnoha případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob.

U dětí volíme takové metody a cvičení, které je zaujmou a baví. Volíme formu hry, zaměřujeme se na zlepšení motoriky, zdokonalování sebeobsluhy a zlepšování vzájemné komunikace. K tomu využíváme různé rehabilitační pomůcky (gymbal, overbal, míčky, balanční plochy).

Důležitý je také vliv rodičů, kteří by se měli snažit u svého dítěte podporovat pohybové aktivity a vést je k tomu, že každodenní pohyb a cvičení je běžnou součástí jejich života.